ÚZSVM v Liberci prodal několik menších pozemků

30.06.2020 - Liberec

Pracoviště ÚZSVM v Liberci získalo do státního rozpočtu rozprodejem několika méně významných pozemků finanční prostředky v celkové výši 158 250 Kč.

Jednalo se o přímý prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 5/8 pozemku o výměře 24 m2 ležícího v katastrálním území Koberovy. Pozemek tvoří část plochy pod zděnou garáží a je součástí zahrady ve vlastnictví kupujícího. Pozemek získal ÚZSVM po ukončení činnosti Okresního úřadu Jablonec nad Nisou.


Další kupující získal do svého vlastnictví pozemek o výměře 134 m2 ležící v katastrálním území Petrašovice. Pozemek je podlouhlého nepravidelného tvaru, neoplocený, zpevněný asfaltovým povrchem a volně přístupný. Částečně je zastavěný stavbou pro výrobu a skladování ve vlastnictví kupujícího. Pozemek získal ÚZSVM po ukončení činnosti Okresního úřadu Liberec. Kupující získal tento pozemek za kupní cenu ve výši 19 250 Kč.


Pozemek o výměře 428 m2 ležící v katastrálním území Růžodol I se podařilo prodat ve výběrovém řízení. Část pozemku je zalesněná a na části se nachází skalní masiv. V územním plánu města Liberec je veden jako ostatní městská zeleň. Pozemek získal ÚZSVM také po ukončení činnosti Okresního úřadu Liberec. Minimální kupní cena byla stanovena ve výši 60 100 Kč. Do výběrového řízení doručil svoji nabídku jediný zájemce, který nabídl 66 000 Kč a stal se tak vítězem.


Poslední pozemek o výměře 1 387 m2 leží v katastrálním území Machnín. Tento již nepotřebný pozemek po stavbě „Zkapacitnění silnice I/13 Stráž nad Nisou – Bílý Kostel“ získal ÚZSVM od Ředitelství silnic a dálnic. Na pozemku se nachází převážně trvalý travní porost a deset mladých okrasných listnatých stromů. Minimální kupní cena byla stanovena ve výši 40 000 Kč. Do tohoto výběrového řízení byly doručeny dvě nabídky, jedna z nich však byla pro nezaplacení kauce vyřazena. Zvítězila tak druhá a zároveň vyšší nabídka 66 500 Kč.

Přílohy: 722 (1).jpg 722 (3).JPG 722 (4).jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.