ÚZSVM v Náchodě zahájil rekonstrukci jediné administrativní budovy v Jaroměři

30.06.2020 - Náchod

ÚZSVM v Náchodě zajistil zhotovitele investiční akce „Jaroměř – rekonstrukce“. Do soutěže přihlásilo až pět uchazečů.

Budovu, které se rekonstrukce týká, převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v roce 2017. Potřeba vysokých finančních nákladů na rekonstrukci a nízký počet zde umístěných zaměstnanců byly zásadní argumenty, které původního uživatele, Generální finanční ředitelství – Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, vedly k opuštění budovy. ÚZSVM tedy budovu převzal jako nepotřebnou, následně vyřešil dodavatelské smlouvy a započaly práce k dalšímu smysluplnému použití budovy.

 

Rekonstrukce jediné státní budovy v Jaroměři ve výši cca 12 milionů Kč, ve městě, ve kterém jsou ve třech nájemních budovách umístěna pracoviště dvou organizačních složek státu, a to Úřadu práce a Finančního úřadu, byla shledána potřebnou a efektivní.

 

Vzhledem k avizované potřebě města Jaroměř uvolnit prostory užívané Úřadem práce byla zjišťována cena nájemních nebytových prostor v dané lokalitě. Průměrná cena zde činí 1 220 Kč/m2/rok. Současná výše nájemného v prostorách Města Jaroměř činí 205,50 Kč/m2/rok resp. 278,60 Kč/m2/rok. Neřešením rekonstrukce a následné umístění zaměstnanců Úřadu práce do komerčních prostor může zvýšit částku na hrazeném nájemném až na 442 tis. Kč/rok.

 

V průběhu roku 2018 byl zpracováván a projednáván investiční záměr akce „Jaroměř – rekonstrukce“. V prosinci 2018 byla uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace. Dne 7. prosince 2019 Společné povolení schváleného stavebního záměru nabylo právní moci.

 

Nyní probíhá příprava budovy na předání vybranému zhotoviteli rekonstrukce. Vyklízejí se veškeré prostory, demontují poslední kusy nábytku i žaluzie. Všechen mobiliář bude k dalšímu využití zatím uložen ve volné garáži budovy. 


Přílohy: Jaroměř_z ulice 5. května (002).jpg Jaroměř 067 (002).jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.