ÚZSVM v Náchodě zahájil rekonstrukci největší administrativní budovy ve městě

22.07.2021 - Náchod

ÚZSVM řeší roztříštěnost pracovišť justice v Náchodě tím, že přemístí do budovy Palachova č.p. 1303, kterou převzal náchodský ÚZSVM od města, pracovníky okresního soudu z budovy v Riegrově ulici, soudní spisovnu z budovy v Krámské ulici a zaměstnance Okresního státního zastupitelství a z budovy v Kladské.

Nezbytnou podmínkou je modernizace budovy Palachova 1303, a to hlavně jejího technického vybavení. Po zmapování stavu budovy byl zpracován investiční záměr rekonstrukce. Vzhledem k objemu potřebných prací a tím pádem i k objemu nutných finančních prostředků byl investiční záměr schválen v prosinci 2020 ve výši cca 148 mil. Kč. Neprodleně po schválení investičního záměru byla vyhlášena veřejná zakázka na stavebně technické hodnocení budovy. V březnu letošního roku byl vybrán zhotovitel. Tím byl v podstatě zahájen první krok k naplnění investičního záměru.

 

Budovy Riegrova a Krámská mohou být pak prodány a výtěžek se stane příjmem státního rozpočtu. Uvolněný prostor v budově v Kladské ulici využije zde sídlící úřad práce a konečně tak bude moci opustit prostory v komerčním nájmu. Roční úspora výdajů státního rozpočtu tak bude činit přibližně 650 000 Kč.

Přílohy: 836.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.