ÚZSVM v Náchodě získal pozemek po zaniklém státním podniku

31.07.2020 - Náchod

ÚZSVM v Náchodě převzal do svého majetku pozemek po zaniklém státním podniku Rubena s.p. poblíž Lhoty pod Hořičkami. Tento státní podnik byl rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu zrušen bez likvidace a v roce 1999 byl vymazán z obchodního rejstříku.

Pozemek zcela zarostlý náletovými porosty o celkové výměře 484 m2 byl dohledán z Mapy majetku státu. Majetek nebyl uveden ani v privatizačním projektu ani v soupisu majetku určeného k privatizaci. Dle sdělení Ministerstva financí se tedy jedná o majetek, se kterým je příslušný hospodařit ÚZSVM.

Majetek tak převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do své evidence

a v nejbližší době jej bude nabízet na webových stránkách úřadu prostřednictvím elektronického aukčního systému k prodeji.

 

Mapa majetku státu představuje zcela jedinečný projekt ÚZSVM. Jedná se o detailní analýzu všech nemovitostí státu evidovaných v katastru nemovitostí. Za čtyři roky se ÚZSVM podařilo snížit počet nemovitostí zapsaných na zaniklé či nedohledané státní instituce o 71 %.

Přílohy: Újezdec pod Hořičkami.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.