ÚZSVM v Ostravě převzal majetek od státního podniku v likvidaci

26.06.2020 - Ostrava

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě převzal spoluvlastnické podíly na celkem 14 pozemcích v okresech Karviná a Ostrava-město od Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci.

Převedený majetek se likvidátorovi státního podniku nepodařilo prodat v opakované dražbě, a proto jej převedl bezúplatně ÚZSVM. Jedná se o spoluvlastnické podíly na pozemcích různého druhu jako například místní a účelové komunikace, koryta vodních toků, krajinná zeleň na okraji obce, vodní náhon atd.


Tímto převzetím napomáhá ÚZSVM k urychlení likvidace státního podniku a zároveň Zemědělskému podniku Razová, s.p. v likvidaci ušetří finanční prostředky vynakládané na správu tohoto majetku.


Vzhledem ke složitým spoluvlastnickým vztahům bude definitivní naložení (prodej či bezúplatný převod) se získaným majetkem komplikované a časově náročné. ÚZSVM však věnuje náležitou pozornost i převodům podobného, nepříliš lukrativního majetku a dokáže pro něj nalézt nového majitele.

Přílohy: místní kom. 285.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.