ÚZSVM v Pardubicích prodal přístupovou cestu soukromému zemědělci

26.11.2021 - Pardubice

Pracoviště ÚZSVM v Pardubicích prodalo přímým prodejem pozemek v obci Litošice 34 400 Kč.

Pozemek se nachází v oploceném areálu v centru obce. Pozemek tvoří přístupovou cestu k objektu ve vlastnictví nabyvatele. Budova slouží jako kůlna ke skladování strojů (traktor, valník), které nabyvatel využívá ke svému podnikání, jelikož je soukromý zemědělec.

 

Obec Litošice se nachází v západní části okresu Pardubice a celého Pardubického kraje, na hranici s krajem Středočeským a okresem Kutná Hora. Žije zde přibližně 150 obyvatel. Do vlastnictví československého státu přešel majetek nabídkou bezplatného odevzdání majetku a rozhodnutím o přijetí nabídky od fyzických osob. ÚZSVM získal tento majetek po ukončení činnosti okresních úřadů. Celková výměra pozemku činí 106 m2.

Přílohy:foto 2 p.č. 603_1 v k. ú. Litošice.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.