ÚZSVM v Přerově vyřešil zajímavý případ zámeckého parku ve Všechovicích

04.05.2021 - Přerov

Pracovníci přerovského ÚZSVM prodali pozemek ve Všechovicích o celkové výměře 296 m2 za kupní cenu 46 000 Kč.

Na prodaném pozemku se nachází část zámeckého zděného plotu, bastion a ve zbytku travní porost a okrasné stromy, které jsou součástí veřejnosti přístupné a otevřené okrasné zahrady přináležející k zámku Všechovice ve vlastnictví kupujícího. Převodem parcely do vlastnictví majitele zámku a navazujících nemovitých věcí tak došlo ke sjednocení vlastnických vztahů a logického celku.

 

Před samotným prodejem bylo však nutno oddělit pozemek geometrickým plánem od původní parcely, která je z větší části zastavěna stavbou autobusového nádraží.

 

Nabývacím titulem pro stát jsou Usnesení o připadnutí majetku státu Krajského soudu v Brně z roku 1954 a Usnesení o připadnutí majetku státu Krajského soudu v Brně z roku 1955, dle kterých veškerý majetek manželů vlastnících areál zámku připadl do vlastnictví státu. Tento pozemek jim následně nebyl v restitučním řízení vydán zpět z důvodu existence autobusového nádraží.

Přílohy: DSC05861 všechovice park.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.