ÚZSVM v Semilech podpořil projekt revitalizace náhonu

26.06.2020 - Semily

ÚZSVM v Semilech prodal formou přímého prodeje za kupní cenu 25 000 Kč části dvou pozemků o celkové výměře 62 m², které byly následně využity v rámci projektu revitalizace náhonu řeky Jizery.

Město Semily úspěšně dokončilo rozsáhlou stavební akci podpořenou dotací z Operačního programu životní prostředí. Velká část stavebních prací byla směřována ke zpevnění a úpravě břehů náhonu a výstavbě opěrných zdí. Dnes má náhon díky revitalizaci zcela nový vzhled a funkčnost. Kromě zlepšení technického stavu koryta náhonu se podařilo zkrášlit okolí novou výsadbou a zřídit úkryty pro ryby i ptactvo. Revitalizovaný náhon prospěl pohledu na areál administrativní budovy ÚZSVM a celkovému vzhledu okolí. 


Přílohy: 1 dříve.JPG 2 dříve.jpg 3 po.JPG 5 po.JPG Semily UZSVM 01.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.