ÚZSVM v Teplicích utržil za pozemky po okresním úřadu více než 1,1 milionu korun

20.07.2021 - Teplice

Zaměstnanci pracoviště ÚZSVM v Teplicích prodali v elektronické aukci dohromady čtyři pozemky, které ÚZSVM nabyl po ukončení činnosti Okresního úřadu Teplice, a získali tak pro státní rozpočet finanční prostředky ve výši 1 152 000 Kč.

Hned ve druhém kole elektronické aukce se podařilo zpeněžit pozemek o výměře 2 525 m2 ležící v katastrálním území Bystřany. Zdánlivě nelukrativní pozemek se nachází v prostoru mezinárodní silnice E 442 a silnice I. třídy č. 8 a navazuje na silniční násep. Je lehce svažitý, velmi nepravidelného a protáhlého tvaru o délce cca 140 m. Pozemek se podařilo prodat již ve druhém kole elektronické aukce, pro které bylo nejnižší podání stanoveno ve výši 54 000 Kč. Do aukce se přihlásili a kauci složili 2 účastníci, aktivně se aukce zúčastnil pouze jeden, který potvrzením nejnižšího podání získal pozemek do svého vlastnictví.

 

O druhý pozemek obdobné rozlohy byl menší zájem. Pozemek o výměře 2 850 m2 ležící v katastrálním území Teplice-Trnovany Svého však nakonec našel nového majitele. Jednalo se o svahovitý neoplocený pozemek ve východní zastavěné části města Teplice, který tvoří zelený pás oddělující řadové domy od panelového domu. Na pozemku rostou listnaté i jehličnaté stromy a keře. Pozemek leží v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů a zdroje přírodní minerální vody. Jediný účastník, který složil kauci, tak získal tento pozemek do svého vlastnictví potvrzením nejnižšího podání za kupní cenu ve výši 298 000 Kč.

 

Poslední dva pozemky se podařilo prodat ve čtvrtém kole elektronické aukce. Jednalo se o volně přístupné pozemky o celkové výměře 796 m2 ležící v katastrálním území Teplice. Pozemky se nacházejí ve vnitrobloku bytové zástavby a tvoří proluku zeleně s trvalými porosty mezi řadovou zástavbou bytových domů v lokalitě Bílá cesta.


Na pozemcích rostou ovocné stromy jako jabloň nebo třešeň, dále zde najdeme okrasné stromy jako je smrk sivý, modřín opadavý, javor klen nebo borovice černá. Pozemky se podařilo prodat za kupní cenu ve výši nejnižšího podání jedinému účastníkovi aukce, který složil kauci a který za pozemky zaplatil rovných 800 000 Kč.

Přílohy: TP-05 - Teplice2021.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.