ÚZSVM v Trutnově se podařilo prodat pozemek ve Špindlerově Mlýně za 430 tisíc Kč

19.02.2021 - Trutnov

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově prodalo ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí pozemkovou parcelu ve Špindlerově Mlýně o výměře 440 m² za 430 000 Kč.

Tato pozemková parcela má v katastru nemovitostí zapsán druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, způsob ochrany - evropsky významná lokalita, ochranné pásmo národního parku. Na části pozemkové parcely je umístěna účelová komunikace zajišťující přístup k nedalekým objektům, na zbývající části pozemkové parcely se nachází trvalý travní porost.

 

Minimální kupní cena pro první kolo elektronické aukce byla stanovena na částku 240 000 Kč. Minimální částka příhozu byla stanovena na 5 000 Kč. K účasti v 1. kole elektronické aukce byli zaregistrováni tři účastníci. Po přiřazení a potvrzení složení kauce tuto podmínku splnili všichni tři účastníci, kteří i aktivně přihazovali. Celkem bylo v aukci učiněno 38 příhozů. Konečná kupní cena se vyšplhala na částku 430 000 Kč.

 

Majetek získal ÚZSVM od Správy Krkonošského národního parku jako tzv. nepotřebný majetek. Kupní smlouvu schválilo Ministerstvo životního prostředí, neboť pozemek leží v ochranném pásmu Krkonošského národního parku. Kupní smlouva byla uveřejněna v registru smluv.

Přílohy: Fotodokumentace únor Trutnov 2020.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.