ÚZSVM ve Svitavách převzal další majetek z Mapy majetku státu

05.08.2021 - Svitavy

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách převzal z Mapy majetku státu pozemky v Moravské Třebové a v Nedošíně u Litomyšli.

Po prošetření nabývacích titulů převzal ÚZSVM dva pozemky o celkové výměře 72 m2 v obci Moravská Třebová, u nichž právo hospodaření bylo zapsáno v katastru nemovitostí pro již neexistující subjekt – MORADŘEVO, státní podnik, Moravská Třebová. První pozemek tvoří přístup ke dvěma rodinným domům a druhý pozemek se nachází v průmyslové zóně v blízkosti železniční tratě. Celková hodnota těchto pozemků činí 7 150 Kč.

 

Dále ÚZSVM převzal pozemek o výměře 375 m2 v katastrálním území Nedošín v Litomyšli, jehož právo hospodaření bylo původně zapsáno v katastru nemovitostí pro již neexistující subjekt – Oblastní průmyslový podnik, státní podnik, Polička. Na pozemku se nachází vodní tok, který náleží do správy státního podniku Povodí Labe.  Hodnota pozemku činí 10 780 Kč.

 

Projekt „Mapa majetku státu“ byl představen v roce 2015, kdy ÚZSVM vlastními silami zmapoval nemovitosti evidované v katastru nemovitostí na státní subjekty, a to včetně subjektů již neexistujících. Takové případy blokují rozvoj obcí a krajů, protože nemovitosti nemají jasného vlastníka. ÚZSVM podrobně prošetřuje každý případ a postupně napravuje stav tak, aby následně bylo možné s nemovitostmi řádně nakládat.

Přílohy: IMG_0348 2021.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.