ÚZSVM ve Svitavách získal lesní pozemky ve Vranové Lhotě

03.05.2021 - Svitavy

Česká republika získala prostřednictvím ÚZSVM ve Svitavách do svého vlastnictví čtyři pozemky o celkové výměře 29 572 m² v katastrálním území Vranová na Moravskotřebovsku.

Jedná se o lesní pozemky, na nichž je lesní porost ohrožen lýkožroutem smrkovým (kůrovcem). Pozemky vlastnila v první polovině 20. století fyzická osoba, která byla německé národnosti. Na základě konfiskační vyhlášky byly po druhé světové válce tyto nemovitosti znárodněn, nicméně změna vlastnictví nebyla v pozemkových knihách provedena.

 

Z důvodu akutního napadení lesního porostu kůrovcem svitavský ÚZSVM intenzivně dohledával podklady pro zápis změny vlastnictví v katastru nemovitostí. Byly osloveny státní archivy, východočeské i moravské, pátrání pokračovalo i v Národním archivu Praha. Z tohoto pátrání se podařilo získat střípky informací, které nakonec pomohly k podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí pro Českou republiku.

 

V současné době jsou pozemky v celkové účetní hodnotě 1 685 601 Kč převáděny státnímu podniku Lesy ČR, jehož pracovní náplní je s lesními pozemky hospodařit.

Přílohy: ILU NIV - Hovezi (3).JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.