ÚZSVM vypořádal pozemky v Třeboni po zrušeném státním ústavu

04.08.2022 - Jindřichův Hradec

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci dohledal a převzal dva bezprizorní pozemky o výměře 3 409 m² v Třeboni, které pocházejí z Mapy majetku státu.

Ornou půdu o rozloze 3 226 m2 a část koryta drobného vodního toku vykoupil stát v roce 1959. Pozemky byly v roce 1963 administrativně převedeny na Ústřední státní veterinární ústav v Českých Budějovicích. Tato instituce byla počátkem 90. let zrušena při reorganizaci. Pozemky v Třeboni však nepřešly na právního nástupce a dalších 30 let s nimi nehospodařila žádná státní organizace. Na nevypořádané vlastnictví nyní upozornila Mapa majetku státu. ÚZSVM si oba pozemky nechal přepsat na svůj list vlastnictví a nabídl je k převodu jiným státním institucím. Orná půda byla předána Státnímu pozemkovému úřadu, který hospodaří se státním zemědělským majetkem. Pozemek pod bezejmenným potokem získalo Povodí Vltavy, které je správcem toku.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.