ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis pozemku v katastru nemovitostí ve prospěch občana

11.01.2021 - Nový Jičín

Novojičínské pracoviště ÚZSVM úspěšně vyřešilo vlastnický vztah k pozemku v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína, který byl v katastru nemovitostí původně zapsán v duplicitním vlastnictví s fyzickou osobou.

Existence vlastnického práva České republiky k pozemku byla dovozována ze smlouvy z roku 1979, kdy původní vlastník převedl pozemek Okresnímu národnímu výboru v Novém Jičíně, nicméně tato smlouva byla do katastru nemovitostí zapsána až v roce 1999, tj. téměř po dvaceti letech. Mezitím však stát prostřednictvím Místního národního výboru ve Starém Jičíně souhlasil, aby s pozemkem v jeho vlastnictví disponovaly fyzické osoby a dokonce i s tím, aby ho převedly na svého potomka. Z tohoto zápisu v katastru nemovitostí pak vycházel i pozemkový úřad v řízení o provedení pozemkových úprav, přičemž rozhodl o výměně vlastnických práv mezi dvěma fyzickými osobami. Nový vlastník převedl pozemek dále na svoji dceru.

 

Duplicitní zápis vlastnictví byl tedy proveden na základě rozporných listin prokazujících vlastnické právo k téže nemovité věci pro více osob.

 

Na základě nově zjištěných skutečností uzavřel stát zastoupený ÚZSVM souhlasné prohlášení s fyzickou osobou, na základě kterého bylo uznáno vlastnické právo této osoby a ta se tak stala řádným vlastníkem.

Přílohy: 100_4109 vlčnov.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.