ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis vlastnictví budovy

20.11.2023 - České Budějovice

Prachatický ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis vlastnictví u objektu bývalé školy v Záblatí. Budova byla zapsána jak v majetku obce, tak v majetku státu, přičemž nešlo o podílové spoluvlastnictví.

Majetek prošel složitým právním vývojem. Při komplexním zakládání nemovitostí v roce 1982 byl objekt spolu se stavebním pozemkem bez platné právní listiny zapsán na tehdejší místní národní výbor Záblatí. Obec si následně zajistila zápis do svého vlastnictví podle zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.

 

Na základě prováděné lustrace pozemků tehdejším Pozemkovým úřadem v Prachaticích v roce 2009 bylo zjištěno, že obec Záblatí nesplňuje podmínky nabytí vlastnictví, a nemůže tedy jít o obecní majetek. Pozemkový úřad následně rozhodl, že vlastnické právo k předmětnému majetku náleží České republice. Na základě tohoto rozhodnutí podal ÚZSVM žádost o zapsání duplicitního vlastnictví tohoto majetku.

 

Z komplexní pozemkové úpravy, provedené v roce 2012, vyplynulo rozhodnutí Pozemkového úřadu v Prachaticích, které určilo výlučným vlastníkem stavebního pozemku Českou republiku.  Objekt bývalé školy byl však až do roku 2023 veden v katastru nemovitostí stále v duplicitním vlastnictví.

 

Po řadě jednání uznala v roce 2023 obec Záblatí svým projevem vůle platnost nabývacího titulu k objektu bývalé školy pro Českou republiku. Výlučné vlastnictví státu nyní umožňuje s tímto majetkem dále nakládat.

Přílohy:Záblatí - škola kontrola 14.4 (3) (003).JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.