ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis vlastnictví pozemků v areálu základní školy v Hodoníně

30.04.2021 - Hodonín

Pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně se podařilo úspěšně dokončit šetření nabývacích listin duplicitně zapsaného vlastnictví u třinácti pozemků v Hodoníně.

V návaznosti na výsledek šetření pak byla komplikovaná situace vyřešena uzavřením souhlasné prohlášení mezi Českou republikou zastoupenou ÚZSVM a městem Hodonín. Na základě tohoto prohlášení bylo nově v katastru nemovitostí zapsáno vlastnictví třinácti pozemků o celkové výměře 3 385 m2 v areálu a okolí základní školy v Hodoníně tak, že do vlastnictví města Hodonína bylo zapsáno sedm pozemků o celkové výměře 921 m2 a do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro ÚZSVM bylo zapsáno šest pozemků o celkové výměře 2 464 m2.

 

U těchto pozemků zahájí ÚZSVM kroky k jejich prodeji či převodu v souladu s platnou právní úpravou.

 

Přílohy: foto pozemek ZŠ v Hodoníně.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.