ÚZSVM vyřešil majetkoprávní vztahy k pozemku z Mapy majetku státu

05.08.2022 - Olomouc

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Olomouci nabyl pozemek o výměře 207 m² ve Chválkovicích po zaniklém státním podniku Drobné zboží Olomouc.

Část pozemku o výměře 45 m2 zasahuje do oploceného podnikatelského areálu prodejny stavebnin a stojí na ní ocelový přístřešek stavebně spojený se sousední stavbou. Tato část pozemku byla nabídnuta podílovým spoluvlastníkům areálu, se kterými byla následně uzavřena kupní smlouva za cenu ve výši 75 000 Kč. Za předchozí období rovněž uhradili náhradu za užívání.

Na zbývající části parcely se nachází silnice ve vlastnictví města Olomouc, kterému bude tato část pozemku předána převodem zdarma.

Přílohy:846_ÚZSVM vyřešil majetkoprávní vztahy k pozemku z Mapy majetku státu.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.