ÚZSVM vyřešil na Benešovsku další bílé místo z Mapy majetku státu

10.09.2021 - Benešov

ÚZSVM v Benešově prodal pozemek o nepatrné výměře 23 m² v obci Černé Budy akciové společnosti České Radiokomunikace za kupní cenu 9 900 Kč.

Pozemek se nachází severně od obce Černé Budy v komplexu lesních pozemků a je na něm umístěno zařízení televizního převaděče Sázava ve vlastnictví kupujícího.

Původním vlastníkem pozemku bylo Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, v roce 1947 při pozemkové reformě přešel pozemek na stát. V té době byl převeden do vlastnictví Správy státních lesů a statků a poté přecházel mezi různými podniky, různě se přečíslovával, až se z evidence státních podniků ztratil a nedostal se tak do privatizace. Benediktinské opatství v rámci církevních restitucí požádalo o vrácení pozemků, následně však od úmyslu získat pozemek zpět do svého vlastnictví odstoupilo. V katastru nemovitostí byl naposledy pozemek evidován pro neexistující státní podnik Správa radiokomunikací Praha.

Benešovskému pracovišti ÚZSVM se podařilo zdokladovat podrobně celou historii pozemku, který díky tomu ho mohl převzít a následně prodat vlastníkovi stavby televizního převaděče.

Přílohy: 1121.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.