ÚZSVM vyřešil na Královéhradecku 13 pozemků z Mapy majetku státu včetně hřbitova

14.09.2021 - Hradec Králové

ÚZSVM v Hradci Králové vyřešil celkem 13 pozemků včetně hřbitova z Mapy majetku státu.

ÚZSVM v Hradci Králové dokončil šetření majetkových práv k nemovitému majetku v obci Všestary a katastrálním území Lípa u Hradce Králové, který byl v katastru nemovitostí evidovaný s vlastnickým právem pro neidentifikovaný subjekt „Hřbitovní komise pro Chlum, Čistěves, Lípa a Dlouhé Dvory“.

 

Z archivních materiálů bylo zjištěno, že okresní politická správa v Hradci Králové nařídila v roce 1921 obci Chlum z hygienických důvodů zřízení nového hřbitova. Protože tato obec ani žádná ze sousedních neměly k danému účelu vhodný pozemek mimo zastavěná území, ustavily v roce 1926 „Hřbitovní komisi pro kolaturu Chlum, Čistěves, Lípa a Dlouhé Dvory se sídlem v Chlumu“ a společně požádali o jeho přidělení v rámci parcelace velkostatku Smiřice.

 

Žádosti bylo obratem vyhověno a nový hřbitov (včetně stavby márnice a suchých záchodků), na jehož vybudování bylo vynaloženo celkem 107 557 korun, byl uveden do provozu hned v následujícím roce. V roce 1929 bylo komitétem složeným ze zástupců obcí Chlum, Lípa a Dlouhé Dvory rozhodnuto ještě o doplnění pietního místa o dva památníky umístěné na pozemku před hřbitovem.

 

Protože žádná z obcí původního účelového svazku neuplatnila na tento majetek do 31. 3. 2013 vlastnické právo, převzal jej podle zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí stát. V současné době je připravován bezúplatný převod majetku do vlastnictví obce, která dlouhodobě provádí údržbu a opravy a vykonává činnosti podle zákona o pohřebnictví.

 

ÚZSVM v Hradci Králové v rámci prováděného šetření majetku vedeného v seznamu Mapa majetku státu, kde je evidován majetek dosud zapsaný v katastru nemovitostí na zaniklé státní subjekty, převzal do příslušnosti hospodařit dalších dvanáct pozemků o celkové výměře 12 185 m2, které se nachází v obci Sadová.

 

Tyto pozemky, které nebyly zahrnuty do privatizace státního podniku a zůstaly nevypořádány, byly zapsány v katastru nemovitostí na zaniklý státní subjekt Zemědělské zásobování a nákup, koncern Praha, který byl zrušen již v roce 1990. Pozemky v hodnotě 820 070 Kč, které tento subjekt v minulosti užíval, tvoří převážně vodní a zemědělské plochy a budou přednostně nabídnuty Státnímu pozemkovému úřadu.

Přílohy: 20210511_082857 2021.jpg foto I 2021 hradec mms.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.