ÚZSVM vyřešil vlastnictví čtyř pozemků na Ústecku

03.05.2021 - Ústí nad Labem

ÚZSVM v Ústí nad Labem prodal přímým prodejem tři pozemky za 25 700 Kč a zdarma převedl Ústí nad Labem pozemek pod komunikací.

Ústecký kraj získal od ÚZSVM pozemek o výměře 71 m2 ležící v katastrálním území Křešice u Děčína za 6 100 Kč. Pozemek se nachází nedaleko řeky Labe a je na něm umístěno odpočívadlo k Labské cyklostezce, které je ve vlastnictví Ústeckého kraje. ÚZSVM získal pozemek od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

Pozemek o výměře 24 m2 ležící v katastrálním území Varnsdorf byl prodán za 7 500 Kč. Pozemek se nachází vedle zahrady ve vlastnictví kupujících. ÚZSVM ho nabyl do majetku po státním podniku Bytový podnik v likvidaci.

 

Posledním prodávaným majetkem je poloviční podíl pozemku o výměře 72 m2 ležící v katastrálním území Šluknov. Pozemek ÚZSVM získal na základě usnesení Okresního soudu v Děčíně v rámci likvidace dědictví. Muž zanechal nevelký nemovitý majetek a také dluhy. Soud se nejdříve snažil nemovitý majetek v rámci likvidace dědictví zpeněžit. K tomuto účelu byla soudem vybrána realitní kancelář, které se však nemovitosti v období jednoho a čtvrt roku nepodařilo prodat. Soud proto rozhodl, že nezpeněžený majetek připadne státu. ÚZSVM byl úspěšnější tyto nemovitosti se mu podařilo prodat, včetně poloviny pozemku, kterou prodal jeho spoluvlastníkovi za 12 100 Kč.

 

Ústí nad Labem získalo do svého vlastnictví pozemek ležící v katastrálním území Božtěšice. Jedná se o pozemek zastavěný tělesem komunikace III. třídy ve vlastnictví města. Před převodem byl tento pozemek součástí velkého pozemku o výměře 4 753 m2. S ohledem na tvar a charakter byl pozemek rozdělen geometrickým plánem podle svého způsobu využití. Malá část pozemku o velikosti 6 m2 byla v minulosti prodána fyzické osobě jako součást zahrady. Část o velikosti 17 m2 byla převedena do vlastnictví města a zbylá část bude prodána v elektronické aukci.

Přílohy: ÚL-03 - Křešice u Děčína.jpg ÚL-03 - Šluknov.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.