ÚZSVM vyřešil vlastnictví pozemků na Horažďovicku

29.11.2021 - Klatovy

ÚZSVM v Klatovech pomohl vyřešit pozemky po nedostatečně identifikovaných vlastnících v Třebomyslicích na Horažďovicku.

Pozemky o rozloze cca 3 700 m2 patřily dvěma sestrám, které je získaly v roce 1939 po svých rodičích. V šedesátých letech minulého století ovšem obě tragicky zahynuly. Jejich majetek byl od té doby zapsán na seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků. Klatovský ÚZSVM proto podal podnět k zahájení dodatečného dědického řízení. Jelikož ani jedna ze sester neměla žádné dědice, připadne tento majetek státu.

 

Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem – jedná se o nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí není dostatečně určitě uveden jejich vlastník. Zejména to jsou případy, kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví) a dále nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci.

Přílohy:mrtve sestry.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.