ÚZSVM zajišťuje bezpečnost mostu, který převzal ve špatném stavu

24.01.2023 - Příbram

Příbramský ÚZSVM zajistil provedení nejnutnějších sanačních prací na mostě, který vede přes silnici spojující Prahu a Strakonice. Řeší tak zabezpečení mostu, který převzal ve špatném technickém stavu.

Most byl postaven v padesátých letech minulého století v souvislosti s výstavbou vodního díla Orlík. Přemosťuje vytíženou silnici vedoucí mezi Prahou a Strakonicemi u obce Zbenice. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ho jako nepotřebný majetek převzal od Ministerstva obrany ve špatném stavebně technickém stavu.

 

ÚZSVM proto ihned zažádal o mimořádnou prohlídku. Poté byly pro zajištění bezpečnosti vozidel projíždějících pod mostem odstraněny nesoudržné části nosných konstrukcí i říms a byla naistalována záchytná síť jako mechanická zábrana proti spadu uvolněného materiálu do prostoru komunikace. Tímto krokem došlo k eliminaci případných škod na majetku, ke kterým by mohlo dojít při uvolnění materiálu z konstrukce mostu na dopravní prostředky projíždějící po komunikaci.

 

Pracovníci ÚZSVM jeho stav pravidelně monitorují a jeho budoucnost je předmětem dalších jednání.

 

Přílohy:plošina, odstraň. uvolněného materiálu.jpgZbenice 3.JPGzabezpečení podhledu a říms.jpgKari síť.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.