ÚZSVM zdarma převedl dva pozemky Velehradu

16.10.2020 - Uherské Hradiště

ÚZSVM v Uherském Hradišti bezúplatně převedl ve veřejném zájmu obci Velehrad dva pozemky ležící na území obce.

Pozemky o výměře 227 m2 a 48 m2 leží v zastavěné části obce.

 

Na pozemcích, které na sebe navazují, se nachází těleso místní komunikace spojující hlavní ulici Salašskou se zástavbou rodinných domů, základní školou Velehrad, Domovem pro osoby se zdravotním postižením a dalšími. Tato komunikace byla vybudována obcí Velehrad v roce 1999.

 

Pozemky jsou předmětem veřejného užívání jako veřejné prostranství. Správu a údržbu komunikace zajišťuje obec Velehrad na své náklady.

Přílohy: 1434 1.jpg 1434 2.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.