ÚZSVM zdarma převedl Litomyšli dva pozemky u chrámu Nalezení sv. Kříže

16.10.2020 - Svitavy

ÚZSVM ve Svitavách zdarma převedl Litomyšli dva pozemky o celkové rozloze 96 m² , které se nacházejí u chrámu Nalezení sv. Kříže.

Na pozemcích se nachází část opěrné zdi, která tvoří parkán chrámu. Majetek získal ÚZSVM jako nepotřebný majetek od Národního památkového ústavu. Litomyšl je získala ve veřejném zájmu z důvodu podpory veřejné kulturní činnosti a hospodárnosti.

 

Chrám Nalezení sv. Kříže v Litomyšli je součástí tzv. „Klášterních zahrad“ – veřejně přístupného parku, který provozuje město Litomyšl a slouží mimo jiné k pořádání kulturních a společenských akcí a jako odpočinkové místo pro obyvatele a návštěvníky. Protože majetek je součástí kulturní památky, podléhá jeho převod, mimo jiné, schválení Ministerstvem kultury ČR.

Přílohy: 1427a.jpg 1427b.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.