ÚZSVM zdarma převedl obcím na Chomutovsku a Litoměřicku pozemky za téměř 300 tisíc Kč

11.01.2021 - Ústí nad Labem

ÚZSVM v Chomutově a Litoměřicích zdarma převedl na obce Březno, Bohušovice nad Ohří, Šluknov a Přestanov majetek v hodnotě 287 424 Kč.

Březno v okrese Chomutov nově získalo tři pozemky, které byly před převodem zapsány v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka.  Pracovníci ÚZSVM tak nejdříve museli prověřit nabývací listiny a zjistit skutečného vlastníka těchto pozemků. Při lustraci nabývacích titulů bylo u prvního pozemku zjištěno, že se ho fyzické osoby vzdaly ve prospěch československého státu v roce 1964. Majetek byl později převeden z JZD Březno na Státní statek Střezov. U zbývajících dvou pozemků bylo zjištěno, že původní pozemkové parcely byly předmětem konfiskace a následně byly předmětem jednotlivých přídělů. Poslední příděl byl evidován na Československý státní statek n.p. Chomutov. Březno díky těmto šetřením nově získalo do majetku tři pozemky o celkové výměře 189 m2. Nejmenší z pozemků o výměře 16 m2 je z části zatravněný a na části se nachází vybudovaný vjezd k pozemku ve vlastnictví obce, na kterém jsou umístěny kontejnery pro směsný a tříděný odpad. Na zbylých dvou pozemcích leží komunikace s nezpevněným povrchem a pomocným silničním pozemkem. Obec se o všechny tyto pozemky stará a udržuje je na vlastní náklady. Jejich hodnota činí 23 941 Kč.

 

Bohušovice nad Ohří získaly pozemek o výměře 320 m2, který leží v zastavěné části obce. Nachází se na něm chodník a částečně zpevněná betonová plocha mezi zdravotním střediskem a bytovým domem. ÚZSVM získal tento pozemek do majetku po ukončení činnosti Okresního úřadu Litoměřice. Hodnota pozemku činí 1 600 Kč.

Šluknov díky ÚZSVM získal do majetku pozemek o výměře 62 m2 a hodnotě 3 245 Kč. Pozemek je zastavěn stavbou místní komunikace III. třídy. ÚZSVM získal tento pozemek do majetku po ukončení činnosti Okresního úřadu Děčín.

 

Čtyři pozemky o celkové výměře 1 575 m2 získal Přestanov. Na pozemcích se nacházejí místní komunikace a. ÚZSVM pozemky získal od Ředitelství silnic a dálnic ČR jako nepotřebný majetek. Celková hodnota těchto pozemků činí 287 424 Kč.

Přílohy: 1961 Bohušovice nad Ohří.jpg 1961 Šluknov.jpg 1961Březno u Chomutova.jpg 1961Březno u Chomutovab.jpg 1961Přestanov.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.