ÚZSVM zdarma převedl pozemek pod chodníkem na Lišov

18.02.2021 - Trutnov

Českobudějovické pracoviště ÚZSVM zdarma převedlo do vlastnictví Lišova pozemek o výměře 219 m², který je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace.

Pozemek byl převeden městu v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, neboť na pozemku je umístěn chodník, který je ve vlastnictví města. Převodem pozemku tak došlo ke sjednocení vlastnictví pozemku a povrchu komunikace.

 

Pozemek byl původně součástí většího pozemku, který je zastavěn silnicí ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

 

Lišov na části tohoto pozemku se souhlasem ŘSD vybudoval nový chodník. Po dokončení stavby došlo k oddělení pozemku pod stavbou, a protože byl nově vzniklý pozemek pro ŘSD již nepotřebný, převedl ho v souladu se zákonem o majetku státu na ÚZSVM.

Přílohy: 101.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.