ÚZSVM zdarma převedl pozemky Kojetínu

30.07.2020 - Přerov

Pracovníci ÚZSVM v Přerově převedli zdarma dva pozemky v Kojetíně o celkové výměře 1167 m2 a účetní hodnotě 80 640 Kč městu.

Pozemky byly převedeny v souladu se zákonem o pozemních komunikacích a to z důvodu, že na jednom pozemku se nachází chodník v majetku města Kojetín a na druhém pozemku se nachází částečně chodník a částečně místní komunikace II. třídy v majetku města Kojetín. Dále se na nepatrné části pozemků nachází veřejná zeleň, jedná se o veřejné prostranství. Převodem došlo ke sjednocení vlastnictví těles komunikací a pozemků pod nimi.

Přílohy: Kojetín 633-18 foto2.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.