ÚZSVM zdarma převedl pozemky Opavě a Velkým Heralticím

13.01.2021 - Opava

Opavské pracoviště ÚZSVM převedlo bezúplatně do vlastnictví Statutárního města Opavy osm pozemků o celkové výměře 7 833 m2 a hodnotě 147 955 Kč v katastrálním území Kateřinky u Opavy. Velké Heraltice zdarma od ÚZSVM získaly pozemky pod chodníky.

Opava získala z větší části pozemky pod místními komunikacemi a dále pozemky, na nichž je situováno hřiště. Převodem pozemků došlo ke sjednocení vlastnictví pozemků a stavby na nich jednomu vlastníkovi. Pozemky slouží jako veřejná plocha a sídlištní zeleň pro potřeby široké veřejnosti ke zlepšení kvality bydlení a životního prostředí, hřiště je využíváno ke sportovní činnosti, pro volný čas a sportovní aktivity dětí a mládeže.

 

ÚZSVM dále zdarma převedl obci Velké Heraltice tři pozemky v místní části Tábor ve Slezsku. Na pozemcích se nachází chodníky. Na částech pozemků se nachází zeleň a trvalé porosty. Cílem převodu bylo sjednocení vlastnictví místních komunikací a pozemků obci Velké Heraltice. Pozemky budou nadále sloužit k nekomerčním účelům pro potřeby široké veřejnosti a ke zlepšení bezpečnosti a kvality života v obci. Celková hodnota pozemků o rozloze 1 966 m2 činila 34 230 Kč.

Přílohy: foto 3073 opava 2020.JPG foto 181 opava 2020.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.