ÚZSVM zdarma převedl státnímu podniku Povodí Labe pozemky na Pardubicku

30.07.2020 - Pardubice

ÚZSVM v Pardubicích bezúplatně převedl na Povodí Labe, s.p. pozemky o celkové výměře 7 864 m² v katastrálním území Studnice u Hlinska a obci Studnice a také v katastrálním území Radim a obci Luže v okrese Chrudim.

Pozemky ve Studnici o celkové výměře 7 152 m2 jsou součástí ochranného pásma 1. stupně vodního díla Hamry, jehož správu vykonává Povodí Labe, s.p. a nacházejí se v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.


Na pozemku v Luži o výměře 712 m2 se nachází koryto vodního toku Anenský potok, jehož správu vykonává Povodí Labe, s.p..


ÚZSVM získal pozemky do vlastnictví po zrušení okresních úřadů.


Přílohy: 977.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.