ÚZSVM zdarma převedl Státnímu pozemkovému úřadu dva pozemky v Lysé nad Labem

16.10.2020 - Kolín

ÚZSVM v Kolíně zdarma převedl Státnímu pozemkovému úřadu dva pozemky o celkové výměře 1 329 m² v Lysé nad Labem.

Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda a leží uprostřed zemědělsky obhospodařované plochy. U jednoho z pozemků došlo v minulosti ke změně průběhu hranic tak, že z původního katastrálního území Přerov nad Labem byl zapsán do evidence katastrálního území Lysá nad Labem. ÚZSVM pozemky získal z odúmrti.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy: 1425a.jpg 1425b.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.