ÚZSVM získal majetek po bývalé operní pěvkyni

11.10.2021 - Jindřichův Hradec

Pracoviště ÚZSVM v Jindřichově Hradci vyřešilo vlastnictví pozemku o celkové výměře 122 m² pod chodníkem v Třeboni. Majitelka byla vedena v evidenci katastru nemovitostí jako nedostatečně identifikovaný vlastník.

Pozemek leží na okraji historického jádra Třeboně, je na něm umístěn chodník a veřejná zeleň podél Zlaté stoky. Zaměstnanci ÚZSVM se problematickým zápisem v katastru začali zabývat po obdržení žádosti od města, které chtělo chodník opravit. V rámci dědického řízení malý pozemek připadl státu jako odúmrť. O dalším majetkovém vypořádání se bude s městem nyní jednat.

 

Z několika archivních zdrojů se podařilo zjistit, že původní majitelka Ema G. byla operní zpěvačkou. Od dvacátých let minulého století vystupovala na scénách berlínských divadel. Po nástupu nacistů utekla se svým mužem, který byl židovského původu, zpět do Československa. V pěvecké kariéře pokračovala v Praze. Manžel válku nepřežil, na území protektorátu ho zastřelilo gestapo. Po válce Ema G. pracovala jako hlasatelka německé sekce československého rozhlasu. Republiku opustila podruhé a definitivně v roce 1960, když emigrovala do Rakouska.

Přílohy: ÚZSVM získal majetek po bývalé operní pěvkyni.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.