ÚZSVM získal více než 43 tisíc Kč z odúmrti

14.04.2021 - Domažlice

ÚZSVM v Domažlicích odvedl do státního rozpočtu částku ve výši 43 272 korun.

Peníze byly uloženy na vkladní knížce, kterou ÚZSVM získal na základě rozhodnutí Okresního soudu v Domažlicích jako odúmrť. Vkladní knížka byla nalezena mezi movitými věcmi zemřelého muže, který žil v ústavu sociální péče v Holýšově, až po ukončení dědického řízení.  Bylo zjištěno, že vkladní knížku na jméno J. V. muž zdědil po svém bratrovi, který žil v ústavu sociální péče v Karlovarském kraji.  Vzhledem k tomu, že šlo o vkladní knížku staršího data, bylo nutné nejprve provést šetření u příslušného peněžního ústavu, zda je vkladní knížka platná a bude z ní možné provést výplatu uložených finančních prostředků. Následně bylo ohledně vkladní knížky zahájeno dodatečné projednání dědictví.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy: 20200507_091517.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.