ÚZSVM získal z odúmrti automobil Škoda Fabia

12.05.2022 - Svitavy

ÚZSVM ve Svitavách získal z pozůstalosti mimo jiné osobní automobil Škoda Fabia, který připadl státu jako odúmrť.

Vozidlo bylo oceněno na 60 000 korun, je v zachovalém stavu, avšak v současné době je nepojízdné. Pokud o tento movitý majetek neprojeví zájem žádná státní instituce, bude po zajištění všech potřebných formalit nabízen k prodeji v elektronické aukci prostřednictvím elektronického aukčního systému. Do této aukce bude možné se přihlásit na internetových stránkách www.nabidkamajetku.cz.  

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy:ÚZSVM ve Svitavách získal z pozůstalosti mimo jiné osobní automobil Škoda Fabia.png
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.