V elektronických aukcích jsou úspěšné pozemky všeho druhu

24.11.2021 - Benešov

Benešovskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo prodat v elektronické aukci pozemek o výměře 119 m² v ochranném pásmu dálnice D1.

Tento pozemek, který kdysi sloužil jako manipulační plocha při stavbě dálnice, je přístupný jen přes pozemky ve vlastnictví jiných osob. Původně byl zapsán v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikovaného vlastníka. Vyšetřováním se zjistilo, že byl veden jako veřejný statek, a proto následně připadl ÚZSVM. Ten ho nabídl přednostně Ředitelství silnic a dálnic a Státnímu pozemkovému úřadu, ty ho však ke své činnosti nepotřebovaly. Byl tedy nakonec prodán v prvním kole elektronické aukce za konečných 1 200 Kč.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.