Úterý, 7. dubna 2020

Z činnosti Územního pracoviště v hlavním městě Praze

ÚZSVM jako účastník pozůstalostního řízení uhájil svá práva k pozemku v Odolene Vodě

30.03.2020
Okresní soud Praha-východ zahájil pozůstalostní řízení, ve kterém závětní dědic uplatnil ústní závěť. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze jako účastník pozůstalostního řízení tuto závěť neuznal a úspěšně uhájil svá práva v následném soudním řízení.

Právní zástupci ÚZSVM zvítězili ve sporu o více než 840 milionů Kč

26.03.2020
Jednalo se o řízení, ve kterém se žalobce domáhal po České republice zaplacení částky 842 400 000 Kč jako náhrady škody, která mu měla být způsobena policií v souvislosti s trestním řízením.

ÚZSVM prodal garáže v Horních Počernicích a Malešicích za 670 tisíc korun

25.03.2020
ÚZSVM prodal garáže v Horních Počernicích a Malešicích za 670 tisíc korun
Velký zájem veřejnosti zaznamenalo pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze při prodeji dvou garáží v Horních Počernicích a Malešicích.

ÚZSVM získal v trestním řízení ohledně obnovitelných zdrojů 764 tisíc korun

13.03.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze zastupoval Ministerstvo průmyslu a obchodu ve sporu se Zemědělskou akciovou společností Hluboš. Soud prvního stupně nepravomocně uznal obžalované vinnými a uložil mimo jiné trest nahradit MPO škodu ve výši 764 665 korun.

Vila na Barrandově přivítá nového majitele

10.03.2020
Vila na Barrandově přivítá nového majitele
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze prodal 6. února v dražbě funkcionalistickou prvorepublikovou vilu na Barrandově v blízkosti filmových ateliérů.

ÚZSVM uhájil finanční prostředky požadované za trestní stíhání

03.03.2020
V lednu letošního roku došlo k vydání konečného rozhodnutí o nároku Igora Shevtsova, který požadoval po České republice náhradu újmy, která mu měla být způsobena v důsledku trestního stíhání.

ÚZSVM uhájil 100 milionů Kč v případě nedovoleného ozbrojování

02.03.2020
Městský soud v Praze potvrdil správnost rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, kterým nebyla žalobci přiznána náhrada nemajetkové újmy za jeho trestní stíhání ve výši téměř 100 milionů korun.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci více než 100 let staré housle za 5 000 Kč

10.01.2020
ÚZSVM prodal v elektronické aukci více než 100 let staré housle za 5 000 Kč
Pražské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo v rámci dědického řízení housle značky Antonius Stradivarius Cremonensis.

ÚZSVM umístil dříve týraného pejska do nové rodiny

02.01.2020
ÚZSVM umístil dříve týraného pejska do nové rodiny
Pražské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových darovalo šestiletého pejska jménem Goro novým majitelům.

Rekordní týden právních služeb na ÚZSVM v Praze

02.01.2020
Odbor Právních služeb ÚZSVM v Praze převzal v jednom týdnu na základě zápisů o dohodách s organizačními složkami státu celkem 74 nových soudních sporů. Jedná se o rekordní počet převzatých soudních sporů v jednom týdnu.

Prodej pozemku v Hloubětíně vynesl přes půl milionu

20.12.2019
Prodej pozemku v Hloubětíně vynesl přes půl milionu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze prodal ve výběrovém řízení prakticky nepřístupný a velmi těžce využitelný pozemek v Hloubětíně o výměře 1 012 m2, ležící mezi průmyslovými areály a železniční tratí.

ÚZSVM účinně vymáhá nesplacené pohledávky spořitelního družstva WPB Capital

18.12.2019
ÚZSVM účinně vymáhá nesplacené pohledávky spořitelního družstva WPB Capital
Mezi činnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových patří vedle zastupování státu v soudních sporech, hospodaření s majetkem státu, vyhledávání nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí mimo jiné i správa majetku zajištěného v trestním řízení podle zvláštního zákona.

Unesení v Libanonu se neúspěšně domáhali po státu náhrady škody ve výši 40 mil. Kč

16.12.2019
Čtyři žalobci se domáhali v soudním sporu po Ministerstvu financí, za které v řízení jednal Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zaplacení částky 40 milionů korun. Touto částkou měl stát žalobcům nahradit škodu, která jim měla vzniknout nesprávnými postupy Městského státního zastupitelství v Praze, Městského soudu v Praze, Ministerstva zahraničních věcí, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenským zpravodajstvím. Žalobci byli v polovině července 2015 uneseni neznámými ozbrojenci při své pracovní cestě na území Libanonu a těmito ozbrojenci byli drženi až do začátku února 2016.

Kuriózní žaloba v Praze

16.12.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se při zastupování organizačních složek státu před soudy setkává i s nestandardními situacemi. Jedním takovým případem je soudní spor u Obvodního soudu pro Prahu 2.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pravomocně uhájil 24 milionů korun

13.12.2019
Žalobce se domáhal u Obvodního soudu pro Prahu 2 po Ministerstvu spravedlnosti zaplacení 24 milionů Kč. Požadovaná částka měla nahradit škodu, která mu měla údajně vzniknout nesprávným postupem exekutora.

ÚZSVM uhájil v právním sporu více než 178 milionů korun

12.11.2019
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze uhájili v právním sporu s kyperskou společností více než 178 milionů korun.

Řidič Avie, který před devíti lety zranil na přechodu dvě děti, neuspěl s žádostí o odškodnění

31.10.2019
Řidič Avie, který před devíti lety zranil na přechodu dvě děti, neuspěl s žádostí o odškodnění
K nešťastné události došlo v roce 2010, kdy řidič Avie najel v Brně na přechodu do přecházející školky a zranil 2 děti. Podle pravomocných verdiktů soudů byl příčinou nehody nefungující brzdový systém vozidla způsobený nedostatečnou údržbou. Vedle samotného trestu odnětí svobody uložil soud řidiči také povinnost zaplatit finanční prostředky dívce, která byla při nehodě vážně zraněna.

Kočka Pupinka našla nový domov

11.10.2019
Kočka Pupinka našla nový domov
Zaměstnancům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze se podařilo najít nové majitele pro roztomilou roční kočku Pupinku. Kočička byla odebrána společně se dvěma psy Gorem a Charlie původnímu majiteli kvůli zanedbání a podvýživě.

ÚZSVM daroval dříve týranou fenku novým majitelům

16.09.2019
ÚZSVM daroval dříve týranou fenku novým majitelům
Pražské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových darovalo cca tříletou fenku Tominu novému majiteli.

ÚZSVM uhájil v soudním sporu částku převyšující 800 milionů korun

12.09.2019
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových uhájili v soudním sporu částku přesahující 800 milionů korun. Rozhodnutí soudu je nepravomocné.