V Sokolově ÚZSVM prodal administrativní objekt městu

05.08.2022 - Karlovy Vary

ÚZSVM v Karlových Varech prodal administrativní budovu s garáží.

Objekt byl v minulosti užíván Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje. ÚZSVM byl majetek předán jako nepotřebný v roce 2017. V rámci nabídky ostatním složkám státu nebyl tento majetek žádnou složkou využit pro jeho další potřebu. S ohledem na tuto skutečnost byl nepotřebný majetek připravován pro transparentní prodej.

 

V průběhu přípravy o nemovitý majetek projevilo zájem město Sokolov, které předložilo koncepční řešení jeho využití (přemístění služebny Městské policie Sokolov z objektu Městského úřadu Sokolov, využití uvolněných prostor pro odbor sociálních služeb, využití nových prostor pro další aktivity městské policie jako akce pro seniory, rozšíření prostor pro chráněné dílny a vytvoření archivu). Záměr na využití nemovitostí navazuje na komplexnější dispozici v rámci města, kterou by mělo dojít k efektivnějšímu zajištění veřejné služby jeho obyvatelům. Na základě zhodnocení předloženého záměru využití majetku došlo k uzavření smlouvy za kupní cenu ve výši 20 850 000 Kč, která se zaplacením stává příjmem státního rozpočtu.  

Přílohy:aktualita_Sokolov,Chelcickeho-foto1.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.