Vázy a pohár mají po aukci nového majitele

03.05.2021 - Náchod

ÚZSVM v Náchodě úspěšně prodal již v prvních kolech třech samostatných elektronických aukcí vázy a pohár z bílého skla a skleněnou vázu se zlacením a květy. Po několika příhozech činil získaný výnos z prodeje 760 Kč.

O vlastnictví váz a pohárů soupeřili tři zájemci a předměty nakonec nemusely cestovat daleko. Výhercem se totiž stala fyzická osoba s bydlištěm v Náchodě.

 

Stát získal tyto předměty na základě usnesení Okresního soudu v Náchodě jako tzv. odúmrť.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy: 435 (1).jpg 435 (2).jpg 435 (3).jpg 435 (4).jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.