Pátek, 20. září 2019

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vsetín

Horská kola z Valašska pomohou zaměstnancům nemocnice v Praze

17.09.2019
Horská kola z Valašska pomohou zaměstnancům nemocnice v Praze
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně zdarma předal Psychiatrické nemocnici Bohnice tři horská kola.

Povodí Moravy získalo pozemek u vodní nádrže Točenka

23.08.2019
Povodí Moravy získalo pozemek u vodní nádrže Točenka
Vsetínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předalo státnímu podniku Povodí Moravy pozemek u vodní nádrže Točenka ležící v katastrálním území Babice u Kelče. Účetní hodnota pozemku činila 3 149 Kč.

ÚZSVM prodal poloviční podíl na pozemcích s rodinným domem ve Valašském Meziříčí

09.08.2019
ÚZSVM prodal poloviční podíl na pozemcích s rodinným domem ve Valašském Meziříčí
Vsetínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo za 2 150 000 Kč poloviční podíl rodinného domu s garáží a přilehlé zahrady ve Valašském Meziříčí.

Lesy ČR navýšily díky ÚZSVM svůj spoluvlastnický podíl na lesních pozemcích

19.06.2019
Lesy ČR navýšily díky ÚZSVM svůj spoluvlastnický podíl na lesních pozemcích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně převedl státnímu podniku Lesy České republiky spoluvlastnický podíl o velikosti 86400/10108800 na 22 pozemcích v obci Karolinka o celkové výměře 1 382 273 m2.

ÚZSVM prodal pozemek v zahrádkářské osadě na Vsetínsku

11.06.2019
ÚZSVM prodal pozemek v zahrádkářské osadě na Vsetínsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně prodal formou přímého prodeje pozemek v Semetíně za 206 000 Kč. Pozemek získali majitelé rekreační chaty a pozemku, který s touto plochou sousedí.

ÚZSVM převzal podíly na čtyřech pozemcích ve Francově Lhotě

29.04.2019
ÚZSVM převzal podíly na čtyřech pozemcích ve Francově Lhotě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně převzal v Chráněné krajinné oblasti Beskydy od Agentury ochrany přírody a krajiny podíly na čtyřech pozemcích v obci Francova Lhota.

SŽDC získala v Krásně nad Bečvou pozemek po zaniklém státním podniku

12.03.2019
SŽDC získala v Krásně nad Bečvou pozemek po zaniklém státním podniku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně převedl další nemovitost z Mapy majetku státu. Jedná o pozemek v Krásně nad Bečvou po zaniklém státním podniku Zemědělské zásobování a nákup, koncern koncernový podnik Vsetín.

Unikátní akce „Čistá řeka Bečva“ zvýší kvalitu vody na Valašsku

18.01.2019
Unikátní akce „Čistá řeka Bečva“ zvýší kvalitu vody na Valašsku
Rozsáhlá akce zvaná Čistá řeka Bečva, která po cca 10 letech končí, se dotkla také pozemků ve vlastnictví České republiky, se kterými hospodaří Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Pozemky v areálu minipivovaru v Zašové získaly nového majitele

11.12.2018
Pozemky v areálu minipivovaru v Zašové získaly nového majitele
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně převzal v roce 2017 od Státního pozemkového úřadu pět pozemků v katastrálním území Zašová.

Rekonstrukce silnice zajistí zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Valašsku

12.11.2018
Rekonstrukce silnice zajistí zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Valašsku
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR předala v říjnu roku 2017 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) tři pozemky ve Velké Lhotě u Valašského Meziříčí, protože je nepotřebovala ke své činnosti.

ÚZSVM pomohl ve Vsetíně zabránit sesuvu nebezpečné opěrné zdi

16.10.2018
ÚZSVM pomohl ve Vsetíně zabránit sesuvu nebezpečné opěrné zdi
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně bezúplatně převedlo pozemky ve Vsetíně do vlastnictví města. Díky převodu mohlo dojít k rekonstrukci opěrné zdi.

Snowboard a lyže pocházející z krádeže poslouží dobré věci

04.09.2018
Snowboard a lyže pocházející z krádeže poslouží dobré věci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně bezúplatně převedl snowboard a lyže z trestné činnosti organizaci poskytující pomoc dospívajícím dětem ve věku od 15 let s výchovnými a vztahovými problémy.

ÚZSVM převedl na Vsetínsku na nové vlastníky dva pozemky po zaniklých státních institucích

15.08.2018
ÚZSVM převedl na Vsetínsku na nové vlastníky dva pozemky po zaniklých státních institucích
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně vyřešilo další nemovitosti z Mapy majetku státu a na nové vlastníky převedlo dva pozemky po zaniklých státních organizacích. Jednalo se o parcely po státním podniku Osvětlovací sklo Valašské Meziříčí, který je v likvidaci, a zrušeném Okresním národním výboru ve Vsetíně.

Vyhořelá zahradní chata vynesla státu peníze

05.06.2018
Vyhořelá zahradní chata vynesla státu peníze
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně prodalo ve výběrovém řízení s aukcí zahradní chatu se zahradou, a to i přes to, že interiér chaty byl poškozen požárem.

ÚZSVM ve Vsetíně prodal rodinný dům v Prostřední Bečvě za tři čtvrtě milionu korun

17.05.2018
ÚZSVM ve Vsetíně prodal rodinný dům v Prostřední Bečvě za tři čtvrtě milionu korun
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně prodalo hned v prvním kole výběrového řízení s aukcí rodinný dům s pozemky v severní části obce Prostřední Bečva. Díky úspěšnému prodeji odvedl úřad do státního rozpočtu částku 750 000 Kč.

Pracovníci ÚZSVM ve Vsetíně zlikvidovali napodobeniny značkových výrobků

14.05.2018
Pracovníci ÚZSVM ve Vsetíně zlikvidovali napodobeniny značkových výrobků
Na základě rozhodnutí Městského úřadu ve Vsetíně převzalo vsetínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) 61 kusů napodobenin značkových výrobků, které byly nabízeny v jedné z místních prodejen spotřebního zboží.

ÚZSVM odevzdal do výkupny kovů odcizené měděné dráty, peníze putují do státního rozpočtu

22.03.2018
ÚZSVM odevzdal do výkupny kovů odcizené měděné dráty, peníze putují do státního rozpočtu
Čtyři kilogramy opálených měděných drátů, které byly zabaveny pachateli krádeže v areálu Logistického centra odpadu Technických služeb Vsetín, převzalo odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně. Kovový materiál byl odevzdán do výkupny druhotných surovin.

Pozemek pod místní komunikací již patří Valašskému Meziříčí

15.03.2018
Pozemek pod místní komunikací již patří Valašskému Meziříčí
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně bezúplatně převedlo městu Valašské Meziříčí id. 1/2 pozemků v katastrálním území Valašské Meziříčí-město.

Díky spolupráci ÚZSVM a hasičského sboru byl ve Valašském Meziříčí zlikvidován nebezpečný strom

02.03.2018
Díky spolupráci ÚZSVM a hasičského sboru byl ve Valašském Meziříčí zlikvidován nebezpečný strom
Také letošní končící zima přinesla pracovníkům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nečekaná překvapení s nutností řešit následky rozmarů počasí na objektech, které spadají do hospodaření úřadu.

Bezúplatným převodem pozemku pod chodníkem v Leskovci došlo ke scelení vlastnictví nemovitostí

01.03.2018
Bezúplatným převodem pozemku pod chodníkem v Leskovci došlo ke scelení vlastnictví nemovitostí
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně převedlo obci Leskovec pozemek pod místní komunikací – chodníkem.