Středa, 29. ledna 2020

odbor Odloučené pracoviště Vyškov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Vyškov a Blansko:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Masarykovo náměstí 165/16
682 01 Vyškov
Ředitel:
Ing. Martin Hořava
Tel.: 737 281 413
Mobil: sekretariát: 735 166 105
E-mail: martin.horava@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hořava.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vyškov

Stát získal finanční prostředky z prodeje dědictví ve výši 1 887 000 Kč

07.01.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově prodal byt v Boskovicích včetně movitých věcí, které se v bytě nacházely, za kupní cenu ve výši 1 877 000 Kč.

Česká národní banka získala od ÚZSVM mince z dob Rakouska - Uherska

03.01.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově bezúplatně předal České národní bance (ČNB) 292 kusů českých i cizích mincí různých nominálních hodnot. Souhrnná cena předaných mincí dosahuje 76 tisíc korun.

ÚZSVM daroval Moravské galerie v Brně obrazy a modlitební knížky

31.12.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově bezúplatně předal Moravské galerie v Brně devět obrazů a dvě modlitební knížky. Celková hodnota movitých věcí je 673 000 korun. Tyto movité věci připadly státu jako odúmrť.

další aktuality