Pátek, 22. března 2019

odbor Odloučené pracoviště Vyškov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Vyškov a Blansko:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Masarykovo náměstí 165/16
682 01 Vyškov
Ředitel:
Ing. Martin Hořava
Tel.: 737 281 413
Mobil: sekretariát: 735 166 105
E-mail: martin.horava@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hořava.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vyškov

ÚZSVM převedl Křenovicím dva pozemky, které jsou součástí lokálního biocentra

07.03.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově bezúplatně převedl obci Křenovice dva pozemky o celkové výměře 28 935 m². Na pozemcích se nachází lokální biocentrum, které udržuje obec Křenovice společně s místním mysliveckým sdružením.

ÚZSVM ve Vyškově prodal v elektronické aukci 700 lahví a deskový filtr

13.02.2019

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově připadlo 1 900 kusů skleněných litrových lahví a jeden deskový filtr značky Bílek. Tyto věci pocházely z trestné činnosti, kdy neznámý pachatel porušil práva k ochranné známce.

ÚZSVM předal Puncovnímu úřadu šperky v hodnotě 8 550 korun

08.01.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově předal Puncovnímu úřadu v Praze soubor šperků z drahých kovů a kamenů, které stát získal v rámci tzv. odúmrtě po zesnulé ženě z Boskovic, která zemřela bez dědiců.

další aktuality