Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vyškov

ÚZSVM propadla v trestním řízení hotovost ve výši 121 000 Kč po výrobci drog

14.11.2019
Pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově propadly na základě rozsudku Okresního soudu v Blansku finanční prostředky v celkové výši 121 000,00 Kč, které byly výnosem z trestné činnosti.

ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení rodinný dům za 1 900 000 Kč

10.10.2019
ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení rodinný dům za 1 900 000 Kč
Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v prvním kole výběrového řízení s následnou aukcí rodinný dům se dvěma pozemky v katastrálním území Vyškov o celkové výměře 597 m2.

ÚZSVM prodal dva pozemky v Dědicích u Vyškova za 180 tisíc korun

23.08.2019
ÚZSVM prodal dva pozemky v Dědicích u Vyškova za 180 tisíc korun
Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení s aukcí dva pozemky o celkové výměře 399 m2 za 180 000 Kč.

ÚZSVM převedl v Dolní Lhotě pozemek v areálu pískovny

20.08.2019
ÚZSVM převedl v Dolní Lhotě pozemek v areálu pískovny
Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo pozemek o výměře 1 832 m² v katastrálním území Dolní Lhota. Výtěžek z prodeje činil 669 000 Kč.

ÚZSVM prodal podíl na pozemku za kupní cenu 63 000 Kč

25.06.2019
ÚZSVM prodal podíl na pozemku za kupní cenu 63 000 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově odvedl do státního rozpočtu 63 000 Kč za prodej podílu o velikosti 45/100 na pozemku v k. ú. Dědice u Vyškova pod stavbou komunikace ve spoluvlastnictví kupujícího.

ÚZSVM připadla zabraná finanční hotovost 7 674 Kč a 3 000 EUR

24.06.2019
ÚZSVM připadla zabraná finanční hotovost 7 674 Kč a 3 000 EUR
Dva mladíci z Rumunska páchali trestnou činnost na území České republiky, a to krádeže a poškození cizí věci. Za zločiny byli nepodmíněně odsouzeni.

ÚZSVM prodal pozemek pod rodinným domem v Blansku

21.05.2019
ÚZSVM prodal pozemek pod rodinným domem v Blansku
Pracoviště Úřadu pro zastupování sátu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově prodalo přímým prodejem pozemek pod stavbou rodinného domu vlastníkovi stavby v Blansku.

ÚZSVM převedl pozemek obci Hoštice - Heroltice

18.04.2019
ÚZSVM převedl pozemek obci Hoštice - Heroltice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově bezúplatně převedl obci Hoštice – Heroltice zdejší pozemek o výměře 1 268 m², na kterém se nachází část veřejně přístupné komunikace a veřejná zeleň.

ÚZSVM převedl bezúplatně dva pozemky městu Vyškov

11.04.2019
ÚZSVM převedl bezúplatně dva pozemky městu Vyškov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově bezúplatně převedl městu Vyškov dva pozemky o výměře 152 m2, které se nachází v ulici Křečkovská.

ÚZSVM prodal rodinný dům v Újezdu u Boskovic za více jak milion korun

28.03.2019
ÚZSVM prodal rodinný dům v Újezdu u Boskovic za více jak milion korun
Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) získalo do státního rozpočtu částku 1 212 000 Kč prodejem rodinného domu v Újezdu u Boskovic.

ÚZSVM převedl Křenovicím dva pozemky, které jsou součástí lokálního biocentra

07.03.2019
ÚZSVM převedl Křenovicím dva pozemky, které jsou součástí lokálního biocentra
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově bezúplatně převedl obci Křenovice dva pozemky o celkové výměře 28 935 m². Na pozemcích se nachází lokální biocentrum, které udržuje obec Křenovice společně s místním mysliveckým sdružením.

ÚZSVM ve Vyškově prodal v elektronické aukci 700 lahví a deskový filtr

13.02.2019
ÚZSVM ve Vyškově prodal v elektronické aukci 700 lahví a deskový filtr
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově připadlo 1 900 kusů skleněných litrových lahví a jeden deskový filtr značky Bílek. Tyto věci pocházely z trestné činnosti, kdy neznámý pachatel porušil práva k ochranné známce.

ÚZSVM předal Puncovnímu úřadu šperky v hodnotě 8 550 korun

08.01.2019
ÚZSVM předal Puncovnímu úřadu šperky v hodnotě 8 550 korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově předal Puncovnímu úřadu v Praze soubor šperků z drahých kovů a kamenů, které stát získal v rámci tzv. odúmrtě po zesnulé ženě z Boskovic, která zemřela bez dědiců.

ÚZSVM bezúplatně převedl obci Račice-Pístovice zvoničku

03.12.2018
ÚZSVM bezúplatně převedl obci Račice-Pístovice zvoničku
Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo do vlastnictví obce Račice-Pístovice zvoničku, která je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR od roku 1970.

ÚZSVM ve Vyškově připadla odúmrť za více jak 3,3 milionu korun

21.11.2018
ÚZSVM ve Vyškově připadla odúmrť za více jak 3,3 milionu korun
Majetek po zemřelém bez dědiců získal stát zastoupený Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově. Celková hodnota bytu o velikosti 2+1 a finančního a movitého majetku činí 3 344 000 Kč.

Lesy České republiky získaly dva pozemky o rozloze 10 581 m2 v Dolní Lhotě

02.11.2018
Lesy České republiky získaly dva pozemky o rozloze 10 581 m2 v Dolní Lhotě
Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo státnímu podniku Lesy ČR dva pozemky v Dolní Lhotě v celkové účetní hodnotě 338 592 Kč. Jedná se o lesní pozemky o celkové rozloze 10 581 m².

ÚZSVM ve Vyškově prodal pozemky v Mouřínově

18.10.2018
ÚZSVM ve Vyškově prodal pozemky v Mouřínově
Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo dva pozemky v obci Mouřínov. Prodej se uskutečnil formou přímého prodeje vlastníkům nemovitostí, s nimiž tvoří funkční celek.

ÚZSVM prodal podíl na pozemku v CHKO Moravský kras

20.09.2018
ÚZSVM prodal podíl na pozemku v CHKO Moravský kras
Pracoviště Úřadu pro zastupování sátu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově prodalo spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na pozemku v katastrálním území Ostrov u Macochy.

Obec Hvězdlice získala pozemky pod cestou

10.09.2018
Obec Hvězdlice získala pozemky pod cestou
Sedm pozemků bezúplatně ve veřejném zájmu převedl do vlastnictví městysu Hvězdlice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově.

ÚZSVM převedl pozemky společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov

03.09.2018
ÚZSVM převedl pozemky společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově převedlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. kupní smlouvou čtyři pozemky o celkové výměře 121 m² nacházející se v katastrálním území Račice.