Výtěžek z prodeje obrazů přinesl do státního rozpočtu 17 tisíc Kč

30.07.2020 - Střední Čechy

Středočeskému pracovišti ÚZSVM se prostřednictvím elektronického aukčního systému podařilo prodat 23 obrazů, které ÚZSVM získal na základě usnesení Okresního soudu Praha-západ po zemřelé jako odúmrť.

Obrazy byly prodávány formou elektronické aukce za minimální kupní cenu 17 tisíc Kč. Ačkoliv do elektronické aukce bylo přihlášeno 10 účastníků, příhoz byl učiněn pouze jedním. Uvedená částka se stala příjmem státního rozpočtu.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu“.


Přílohy: obraz3.png obraz.png
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.