Z likvidace dědictví přibylo do státního rozpočtu přes půl milionu korun

21.09.2022 - Svitavy

ÚZSVM ve Svitavách odvedl do státního rozpočtu 584 694 Kč z likvidace dědictví po zemřelé, která po sobě nezanechala žádnou závěť.

Vzhledem k tomu, že měla žena nevyřešené pohledávky, všichni zákonní dědicové dědictví odmítli. Po uspokojení všech věřitelů tak vznikl majetkový přebytek, který připadl státu jako odúmrť.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: „Dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu." Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.