Zabavená hotovost z výroby a distribuce drog putovala do rozpočtu

18.09.2023 - Opava

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Opavě odvedl do státního rozpočtu částku ve výši 21 778 Kč, pocházející z drogové trestné činnosti.

Jednalo se o hotovost v českých korunách a polských zlotých, zajištěnou policií. Peníze odsouzený pachatel získal z nelegální výroby a distribuce pervitinu.

 

Majetek, který propadl nebo byl zabaven v trestním či správním řízení, připadá státu. ÚZSVM může být na základě zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení pověřený jeho správou. Tím primárně odlehčuje orgánům činným v trestním řízení od vlastní péče o zajištěný majetek.

V převážné většině se jedná o movitý majetek, ale také finanční prostředky. Ty mohou být nejen ve formě hotovosti, ale i cenných papírů.  V nezanedbatelném počtu případů ÚZSVM přebírá rovněž jednotlivé předměty, které byly použity ke spáchání přestupku nebo trestného činu, popřípadě byly přestupkem nebo trestným činem získané.

 

Přílohy:peníze.pngZloté  -foto Rychnov.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.