Zahrádkáři v Kojetíně díky ÚZSVM sjednotili svůj majetek

18.02.2021 - Přerov

ÚZSVM v Přerově prodal přímým prodejem Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, Kojetín (ZO ČZS Kojetín) pozemek o výměře 250 m² za kupní cenu 105 000 Kč.

Na pozemku se nachází stavba, která je využívána jako sídlo a klubovna ZO ČZS Kojetín, restaurace a moštárna.

 

Původně se jednalo o majetek fyzické osoby, který přešel na základě kupní smlouvy v roce 1971 na Místní národní výbor v Kojetíně. Pozdějšímu převodu na obec dle zákona České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí bránilo zřízení práva trvalého užívání ve prospěch ZO ČZS Kojetín.

Přílohy: 156.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.