Zájemci bojovali o řopík v Lounech

17.04.2024 - Louny

Lounský ÚZSVM nabídl do aukce pevnůstku československého stálého lehkého opevnění včetně pozemku v Mradicích. O bunkr bojovalo 6 zájemců a cena přesáhla čtvrt milionu korun.

Pozemek s výměrou 72 m2 a na něm stojící objekt lehkého opevnění z roku 1937 leží mimo zastavěné území Postoloprt. Přístup je po polní cestě v majetku města. Železobetonový řopík má jeden vstup a dvě střílny. Na pozemku rostou bezy a jasany. ÚZSVM majetek převzal jako nepotřebný od Ministerstva obrany.

 

O řopík byl velký zájem. Hned v prvním kole aukce se přihlásilo 12 účastníků, 2 z nich nakonec nesložili předepsanou kauci a nebyla jim tedy umožněna další účast. Do boje o získání řopíku, který byl nabízen za nejnižší podání ve výši 97 400 Kč, se nakonec aktivně zapojilo 6 účastníků a v průběhu aukce učinili dohromady 66 příhozů. Vítězná nabídka dosáhla 258 999 Kč.

 

Označení řopík má původ ve výkonném orgánu, kterému příslušelo tato opevnění v letech 1935-1938 vybudovat. Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP) vzniklo v roce 1935 a lidové označení řopík získaly obranné pevnůstky nedlouho poté. Každý řopík má své unikátní označení kombinující čísla a písmena, díky kterému je možné ho přesně lokalizovat a také se dozvědět jeho konkrétní parametry, jako například typ a umístění střílen či datum betonáže.

 

Linie pohraničního opevnění vystaveného v Československu v letech 1935-1938 jako obrana proti Německu, Maďarsku, Rakousku a Polsku je v zahraničí známá také jako Benešova linie. Řopíky, tedy pevnůstky lehkého opevnění, dále v linii doplňovaly železobetonové objekty těžkého opevnění, například dělostřelecké tvrze nebo pěchotní sruby. Řopíky mají vzor ve stavbách Maginotovy linie. Původně se počítalo s výstavbou 15 463 řopíků, nedokončilo se jich však ani 10 000.

Přílohy:LN-01 - Mradice.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.