Pondělí, 17. prosince 2018

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje od 1. dubna 2011 na svých webových stránkách dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 200.000 Kč včetně DPH; od května 2014 pak uveřejňuje tamtéž dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 40.000 Kč včetně DPH. Dokumentace k veřejným zakázkám neuveřejněným na webových stránkách ÚZSVM jsou k dispozici na vyžádání dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od 1.4.2012 ÚZSVM uveřejňuje informace a dokumenty k vybraným veřejným zakázkám také na svých níže uvedených profilech zadavatele, a plní tak uveřejňovací povinnosti, které mu ukládal zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek současně používá jako další platný profil zadavatele Vhodné uveřejnění. Adresa profilu je https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/69797111.

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka
dle předpokládané hodnoty
Termín podání Číslo jednací nebo Název Pouze aktivní zakázky
Číslo jednací: UZSVM/B/44850/2018-HSP1

Název veřejné zakázkySpráva zajištěných motorových vozidel ÚP Brno - 2019

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení11.12.2018
Termín podání21.01.2019 09:00
Termín otevírání21.01.2019 09.10
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky je možné podávat pouze prostřednictvím NEN (Národní elektronický nástroj), kde je zakázka vedená pod systémovým číslem: N006/18/V00029857.
Zadávací dokumentace
Výzva k podání nabídky, rámcová smlouva o dílo, krycí list nabídky, čestné prohlášení, seznam poddodavatelů, informace o zpracování osobních údajů.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/O/20423/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyOplocení Jeseník - II.

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice
Termín zahájení zadávacího řízení12.12.2018
Termín podání25.01.2019 09:00
Termín otevírání25.01.2019 09.10
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/O/19836/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyProjektová dokumentace na rekonstrukci objektu pro OSS, ul. Korejská, Ostrava - Přívoz

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Ostrava,
Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice
Termín zahájení zadávacího řízení07.12.2018
Termín podání18.12.2018 09:00
Termín otevírání18.12.2018 09.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku do výběrového řízení lze podat pouze prostřednictvím NEN - https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00029406.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace byla zveřejněna prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) - https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00029406
Dodatečné informace
Dne 12.12.2018 byly administrátorovi VZ e-mailem doručeny dotazy k zadávací dokumentaci. Dotazy i odpovědi byly zveřejněny ve stejném čase prostřednictvím NEN - https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00029406. Vzhledem k dodatečným informacím byla lhůta pro podání nabídek posunuta na 20.12.2018, 9:00 hodin. Otevírání nabídek proběhne v 9:05 hodin na ÚP Ostrava.
Smlouva
Aktualizováno dne17.12.2018
Číslo jednací: UZSVM/A/49668/2018-SOV

Název veřejné zakázkyOdtahy vozidel pro ÚP v hlavním městě Praze II.

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Termín zahájení zadávacího řízení05.12.2018
Termín podání20.12.2018 10:00
Termín otevírání20.12.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/C/21488/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyRevize a servis osobního výtahu Pražská 127, Pelhřimov

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM ÚP České Budějovice, Prokišova 5, České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení03.12.2018
Termín podání20.12.2018 09:00
Termín otevírání20.12.2018 09.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne03.12.2018
Číslo jednací: UZSVM/A/46932/2018-SOV

Název veřejné zakázkyHavarijní pojištění flotily služebních vozidel ÚZSVM na období 2019 - 2020

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/41, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Termín zahájení zadávacího řízení30.11.2018
Termín podání18.12.2018 10:00
Termín otevírání18.12.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/24728/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyVýměna vchodových dveří do administrativní budovy Závodu Míru 725, Karlovy Vary

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání19.12.2018 10:00
Termín otevírání19.12.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/20115/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyNáhradní výsadba stromu s pětiletou péčí v k.ú. Děčín, obec Děčín

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení05.12.2018
Termín podání19.12.2018 10:00
Termín otevírání19.12.2018 10.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
40,77Kb
99,37Kb
Nabídky lze podat pouze prostřednictvím NEN. Hodnotí se cena včetně DPH.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne04.12.2018
Číslo jednací: UZSVM/S/21564/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyPracovnělékařské služby – Územní pracoviště Střední Čechy a jeho OP II.

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení26.11.2018
Termín podání07.01.2019 10:00
Termín otevírání07.12.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne26.11.2018
Číslo jednací: UZSVM/B/32869/2018-HSP1

Název veřejné zakázkyZajištění oprav a údržby motorových vozidel a příslušenství k nim na ÚP Brno včetně příslušných OOP

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM
ÚP Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení29.06.2018
Termín podání18.07.2019 09:00
Termín otevírání18.07.2018 09.10
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky je možné podat pouze prostřednictvím NEN. Systémové číslo je N006/18/V00011753.
Zadávací dokumentace
Výzva k podání nabídky, rámcová smlouva o dílo, krycí list nabídky, čestné prohlášení, seznam vozidel na ÚP Brno.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne