Úterý, 24. dubna 2018

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje od 1. dubna 2011 na svých webových stránkách dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 200.000 Kč včetně DPH; od května 2014 pak uveřejňuje tamtéž dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 40.000 Kč včetně DPH. Dokumentace k veřejným zakázkám neuveřejněným na webových stránkách ÚZSVM jsou k dispozici na vyžádání dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od 1.4.2012 ÚZSVM uveřejňuje informace a dokumenty k vybraným veřejným zakázkám také na svých níže uvedených profilech zadavatele, a plní tak uveřejňovací povinnosti, které mu ukládal zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek současně používá jako další platný profil zadavatele Vhodné uveřejnění. Adresa profilu je https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/69797111.

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka
dle předpokládané hodnoty
Termín podání Číslo jednací nebo Název Pouze aktivní zakázky
Číslo jednací: UZSVM/C/8084/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyVybudování bezbariérového vstupu a sociálního zařízení pro zdravotně postižené, J. P. Koubka, Blatná

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení23.04.2018
Termín podání16.05.2018 09:00
Termín otevírání16.05.2018 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne23.04.2018
Číslo jednací: UZSVM/S/7892/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyZednické, malířské a obkladačské práce pro OOP Kolín

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení23.04.2018
Termín podání09.05.2018 11:49
Termín otevírání09.05.2018 11.49
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne23.04.2018
Číslo jednací: UZSVM/C/8235/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava povrchu dvora

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení23.04.2018
Termín podání22.05.2018 13:00
Termín otevírání22.05.2018 13.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne23.04.2018
Číslo jednací: UZSVM/O/6482/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyRevize elektroinstalace v objektu 1. máje 803/1, Olomouc

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice
Termín zahájení zadávacího řízení23.04.2018
Termín podání11.05.2018 09:00
Termín otevírání11.05.2018 09.10
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/20577/2018-HSP1

Název veřejné zakázkyOOP Žďár nad Sázavou - kácení a ořezy stromů 2018

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM
ÚP Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení19.04.2018
Termín podání14.05.2018 09:00
Termín otevírání14.05.2018 09.10
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
VZMR je vedena v systému NEN: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00005024
Zadávací dokumentace
Výzva k podání nabídky, rámcová smlouva, krycí list nabídky, čestné prohlášení.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/13899/2018-SOV

Název veřejné zakázkyKácení, ořez stromů a odstraňování náletových dřevin pro ÚP v hl. m. Praze

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště v hlavním městě Praze, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové město
Termín zahájení zadávacího řízení17.04.2018
Termín podání03.05.2018 10:00
Termín otevírání03.05.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky lze podat pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/14475/2018-HSP1

Název veřejné zakázkyVýměna prosklených fasádních stěn v sídle OP Jihlava

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO,
Příkop 11 60200 Brno
Odbor Hospodářsko správní
Termín zahájení zadávacího řízení16.04.2018
Termín podání09.05.2018 09:00
Termín otevírání09.05.2018 09.10
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zakázka je uveřejněna i na profilu zadavatele v NEN pod číslem: N006/18/V00004648
Zadávací dokumentace
208,2Kb
1030,63Kb
814,8Kb
265,93Kb
Výzva k podání nabídky, smlouva o dílo, krycí list, čestné prohlášení, fotodokumentace, technická zpráva, výkaz výměr, výkresy, seznam poddodavatelů
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/7848/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyDopravní značení – Demolice objektu č.p. 291, Jáchymov

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání25.04.2018 10:00
Termín otevírání25.04.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/4848/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyVýměna podlahové krytiny v určených místnostech v objektech ÚZSVM ÚP Plzeň

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání26.04.2018 09:30
Termín otevírání26.04.2018 09.45
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/4849/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyProvádění malířských a souvisejících prací v objektech ÚZSVM ÚP Plzeň

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání26.04.2018 09:00
Termín otevírání26.04.2018 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/7277/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyÚP Plzeň - Nákup spotřebního materiálu pro reprografickou techniku

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení11.04.2018
Termín podání02.05.2018 09:15
Termín otevírání02.05.2018 09.30
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/5131/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyProjek.dokum. včetně inžen.činnosti pro staved.akci:výměna oken a oprava fasády na OP LB

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení11.04.2018
Termín podání23.05.2018 10:00
Termín otevírání23.05.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/13172/2018-SOV

Název veřejné zakázkyRámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany pro ÚP Ústí nad Labem

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleRašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení06.04.2018
Termín podání24.04.2018 10:00
Termín otevírání24.04.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/5394/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyNátěr plechových garážových vrat v areálu Kochova 3957 Chomutov

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL,
Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení23.03.2018
Termín podání18.05.2018 10:00
Termín otevírání18.05.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/4918/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava rozvodů studené vody v objektu sídla OP Česká Lípa

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL, Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení15.03.2018
Termín podání22.05.2018 10:00
Termín otevírání22.05.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Nabídky lze podat písemně na adresu vyhlašovatele. Prohlídka místa plnění 3.5.2018.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne