Pátek, 24. ledna 2020

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje úplné a závazné znění zadávacích podmínek k jednotlivým veřejným zakázkám výhradně na profilu zadavatele, kterým je Národní elektronický nástroj (NEN). Obsah webových stránek v této sekci je proto pouze informativního charakteru a není z hlediska rozsahu informací místem sloužícím jako podklad pro vypracovávání nabídek v souladu s požadavky zadavatele, ani nereaguje na případné aktualizace zadávacích podmínek. Webové stránky se omezují pouze na stručný přehled veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně některých veřejných zakázek malého rozsahu. Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv MV.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka
dle předpokládané hodnoty
Termín podání Číslo jednací nebo Název Pouze aktivní zakázky
Číslo jednací: UZSVM/S/1047/2020-HSPH

Název veřejné zakázkyKácení stromů na pozemku p. p. č. 118/20 v k.ú. Veltrusy

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení22.01.2020
Termín podání11.02.2020 10:00
Termín otevírání11.02.2020 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím NEN (Národní elektronický nástroj).
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci je možné získat zde: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00001186
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne22.01.2020
Číslo jednací: UZSVM/C/297/2020-HSPH

Název veřejné zakázkyOdvoz a likvidace majetku pro potřeby ÚP České Budějovice (2)

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení15.01.2020
Termín podání30.01.2020 09:00
Termín otevírání30.01.2020 09.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky lze podávat pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele v NEN (Národní elektronický nástroj), kde je zakázka vedena pod systémovým číslem N006/20/V00000801
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-804069505-79123447/ZadavaciDokumentace-804069505-79123447/
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací:

Název veřejné zakázkyNákup softwaru na oceňování nemovitého majetku pro ÚZSVM

Druh zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleRašínovo nábřeží 390/42, Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání04.02.2020 10:00
Termín otevírání04.02.2020 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
viz Národní elektronický nástroj (NEN), systémové číslo VZ N006/19/V00034422
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/59825/2019-SOV

Název veřejné zakázkyRekonstrukce objektu pro OSS ul. 1. máje, Třinec

Druh zadávacího řízeníZjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyPodlimitní
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleRašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení08.01.2020
Termín podání28.01.2020 10:00
Termín otevírání28.01.2020 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele na adrese: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/62818/2019-SOV

Název veřejné zakázkyProvádění stavebních oprav objektů v hl. m. Praze

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleRašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení09.01.2020
Termín podání30.01.2020 10:00
Termín otevírání30.01.2020 10.15
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele na adrese: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/60693/2019-SOV

Název veřejné zakázkyRekonstrukce objektu pro OSS, ul. Korejská, Ostrava

Druh zadávacího řízeníZjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyPodlimitní
Evidenční číslo ISVZ139/2019
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Termín zahájení zadávacího řízení27.12.2019
Termín podání24.01.2020 10:00
Termín otevírání24.01.2020 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Kompletní dokumentace k veřejné zakázce je uveřejněna na adrese: https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-767801704-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-767801704-79123447.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne21.01.2020
Číslo jednací: UZSVM/S/15393/2019-HSPH

Název veřejné zakázkyServis a opravy klimatizačních jednotek pracovišť ÚP Střední Čechy - 2019

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení05.12.2019
Termín podání29.01.2020 10:00
Termín otevírání29.01.2020 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím NEN (Národní elektronický nástroj).
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci je možné získat zde: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00022737
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne05.12.2019