Neděle, 21. října 2018

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje od 1. dubna 2011 na svých webových stránkách dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 200.000 Kč včetně DPH; od května 2014 pak uveřejňuje tamtéž dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 40.000 Kč včetně DPH. Dokumentace k veřejným zakázkám neuveřejněným na webových stránkách ÚZSVM jsou k dispozici na vyžádání dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od 1.4.2012 ÚZSVM uveřejňuje informace a dokumenty k vybraným veřejným zakázkám také na svých níže uvedených profilech zadavatele, a plní tak uveřejňovací povinnosti, které mu ukládal zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek současně používá jako další platný profil zadavatele Vhodné uveřejnění. Adresa profilu je https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/69797111.

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka
dle předpokládané hodnoty
Termín podání Číslo jednací nebo Název Pouze aktivní zakázky
Číslo jednací: Čj.: UZSVM/S/18493/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyServis a opravy výtahu pro OP Kolín

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení18.10.2018
Termín podání07.11.2018 10:00
Termín otevírání07.11.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne18.10.2018
Číslo jednací: UZSVM/B/49350/2018-HSP1

Název veřejné zakázkyOřezy a kácení stromů ÚP Brno 2018

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení15.10.2018
Termín podání31.10.2018 09:00
Termín otevírání31.10.2018 09.10
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky lze podat pouze prostřednictvím NEN. Systémové číslo zakázky v NEN je: N006-18-V00022859 (https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00022859)
Zadávací dokumentace
Výzva k podání nabídky, rámcová smlouva o dílo, krycí list nabídky, čestné prohlášení uchazeče, informace o zpracování osobních údajů.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/H/18514/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyVýměna podlahové krytiny v budově Balbínova 821/8, Hradec Králové

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení16.10.2018
Termín podání26.10.2018 09:00
Termín otevírání26.10.2018 09.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/H/13493/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyProvádění malířských, lakýrnických a souvisejících prací v objektech ÚP Hradec Králové v okrese Hrad

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení11.10.2018
Termín podání23.10.2018 09:00
Termín otevírání23.10.2018 09.05
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zakázka je evidována i na profilu zadavatele v NEN (Národní elektronický nástroj) pod systémovým číslem N006/18/V00022390.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/H/1784482018-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava podlahových krytin v objektu sídla OP Trutnov

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení11.10.2018
Termín podání22.10.2018 09:00
Termín otevírání22.10.2018 09.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zakázka je evidována i na profilu zadavatele v NEN (Národní elektronický nástroj) pod systémovým číslem N006/18/V00022377.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/C/18687/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyVýměna podlahové krytiny ve 3. NP objektu sídla OP Tábor

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení11.10.2018
Termín podání07.11.2018 09:00
Termín otevírání07.11.2018 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne11.10.2018
Číslo jednací: UZSVM/C/18224/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava fasády a klempířských prvků na budově sídla OP Jindřichův Hradec

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení11.10.2018
Termín podání25.10.2018 09:00
Termín otevírání25.10.2018 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne11.10.2018
Číslo jednací: UZSVM/O/16882/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyOplocení Jeseník

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Šumperk,
M.R.Štefánika 20
Termín zahájení zadávacího řízení10.10.2018
Termín podání26.10.2018 09:00
Termín otevírání26.10.2018 09.10
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/S/18187/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyPracovnělékařské služby – Územní pracoviště Střední Čechy a jeho OP

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení10.10.2018
Termín podání29.10.2018 10:00
Termín otevírání29.10.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne10.10.2018
Číslo jednací: UZSVM/S/17688/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava plynové kotelny v rekreačním zařízení Harrachov č.p. 171

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení08.10.2018
Termín podání23.10.2018 10:00
Termín otevírání23.10.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne08.10.2018
Číslo jednací: UZSVM/U/14277/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyKácení 14 ks stromů podél železniční trati na pozemku p.č. 1724 v k.ú. Hejnice

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení05.10.2018
Termín podání23.10.2018 10:00
Termín otevírání23.10.2018 10.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
384,39Kb
37,71Kb
Nabídky lze podat pouze prostřednictvím NEN!
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/16049/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyŘešení staveb.tech.stavu vstup. prostoru a oprava elektroinst.obj.Podhorská, Ja

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení05.10.2018
Termín podání23.10.2018 11:00
Termín otevírání23.10.2018 11.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
38,39Kb
191,93Kb
Nabídky se podávají v listinné formě.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/19274/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyVýměna radiátorů v suterénu, přízemí, 1. a 2. patře budovy Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání24.10.2018 09:30
Termín otevírání24.10.2018 09.45
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Ke dni 18.10.2018 byla uveřejněna přesnější specifikace předmětu VZ. Nejedná se o změnu zadávacích podmínek, pouze o přesnější upřesnění.
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/32869/2018-HSP1

Název veřejné zakázkyZajištění oprav a údržby motorových vozidel a příslušenství k nim na ÚP Brno včetně příslušných OOP

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM
ÚP Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení29.06.2018
Termín podání18.07.2019 09:00
Termín otevírání18.07.2018 09.10
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky je možné podat pouze prostřednictvím NEN. Systémové číslo je N006/18/V00011753.
Zadávací dokumentace
Výzva k podání nabídky, rámcová smlouva o dílo, krycí list nabídky, čestné prohlášení, seznam vozidel na ÚP Brno.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne