Úterý, 25. června 2019

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje od 1. dubna 2011 na svých webových stránkách dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 200.000 Kč včetně DPH; od května 2014 pak uveřejňuje tamtéž dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 40.000 Kč včetně DPH. Dokumentace k veřejným zakázkám neuveřejněným na webových stránkách ÚZSVM jsou k dispozici na vyžádání dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od 1.4.2012 ÚZSVM uveřejňuje informace a dokumenty k vybraným veřejným zakázkám také na svých níže uvedených profilech zadavatele, a plní tak uveřejňovací povinnosti, které mu ukládal zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek současně používá jako další platný profil zadavatele Vhodné uveřejnění. Adresa profilu je https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/69797111.

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka
dle předpokládané hodnoty
Termín podání Číslo jednací nebo Název Pouze aktivní zakázky
Číslo jednací: UZSVM/A/26928/2019-SOV

Název veřejné zakázkyZajištění fyzické ostrahy objektů ÚZSVM

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyNadlimitní
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleRašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení12.06.2019
Termín podání16.07.2019 10:00
Termín otevírání16.07.2019 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/23536/2019-HSP1

Název veřejné zakázkyVýměna vodovodních rozvodů a odpadů OP Kroměříž - zpracování projektové dokumentace

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení12.06.2019
Termín podání28.06.2019 09:00
Termín otevírání28.06.2019 09.10
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky je možné podávat pouze prostřednictvím NEN (Národní elektronický nástroj). (https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-616429861-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-616429861-79123447)
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je ke stažení zde: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00016761
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/25757/2019-HSP1

Název veřejné zakázkyOprava sekčních vrat výměnou v objektu sídla OP Uherské Hradiště

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení11.06.2019
Termín podání01.07.2019 09:00
Termín otevírání01.07.2019 09.10
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky je možné podávat elektronicky (prostřednictvím NEN) i fyzicky.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je ke stažení zde. https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00016730
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/15267/2019-HSPH

Název veřejné zakázkyVypracování projektové dokumentace pro provádění stavby - Nádražní 713, Sokolov

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání26.06.2019 09:30
Termín otevírání26.06.2019 09.45
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/25004/2019-HSP1

Název veřejné zakázkyOprava topného systému v sídle OP Jihlava

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení03.06.2019
Termín podání26.06.2019 09:00
Termín otevírání26.06.2019 09.10
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky je možné podávat pouze elektronicky a prostřednictvím NEN (Národní elektronický nástroj).
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci je možné získat zde: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00015810
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/8804/2019-HSPH

Název veřejné zakázkyInstalace 14 ks kombi klozetů - OOP Teplice

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem, Mírové námětí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení31.05.2019
Termín podání26.06.2019 10:00
Termín otevírání26.06.2019 10.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/4011/2019-HSPH

Název veřejné zakázkyStavební úpravy - výměna ležatých kanalizačních svodů v suterénu budovy Mírové nám.36, ÚL

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení06.06.2019
Termín podání23.07.2019 10:00
Termín otevírání23.07.2019 10.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne