Středa, 20. června 2018

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje od 1. dubna 2011 na svých webových stránkách dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 200.000 Kč včetně DPH; od května 2014 pak uveřejňuje tamtéž dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 40.000 Kč včetně DPH. Dokumentace k veřejným zakázkám neuveřejněným na webových stránkách ÚZSVM jsou k dispozici na vyžádání dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od 1.4.2012 ÚZSVM uveřejňuje informace a dokumenty k vybraným veřejným zakázkám také na svých níže uvedených profilech zadavatele, a plní tak uveřejňovací povinnosti, které mu ukládal zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek současně používá jako další platný profil zadavatele Vhodné uveřejnění. Adresa profilu je https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/69797111.

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka
dle předpokládané hodnoty
Termín podání Číslo jednací nebo Název Pouze aktivní zakázky
Číslo jednací: UZSVM/C/11701/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava povrchu dvora (2)

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení19.06.2018
Termín podání23.07.2018 09:00
Termín otevírání23.07.2018 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne19.06.2018
Číslo jednací: UZSVM/B/30576/2018-HSP1

Název veřejné zakázkyÚP Brno - nákup spotřebního materiálu do kopírek a tiskáren

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM
ÚP Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení14.06.2018
Termín podání26.06.2018 09:00
Termín otevírání26.06.2018 09.10
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky se podávají v elektronické podobě pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) na adrese: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00009843
Zadávací dokumentace
Výzva k podání nabídky, rámcová smlouva, krycí list nabídky, čestné prohlášení, ceník materiálu, výpočet nabídkové ceny.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/S/11276/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyServis a opravy klimatizačních jednotek pracovišť ÚP Střední Čechy

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení11.06.2018
Termín podání28.06.2018 10:00
Termín otevírání28.06.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne11.06.2018
Číslo jednací: UZSVM/C/11332/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyVybudování bezbariérového vstupu a sociálního zařízení pro zdravotně postižené, J. P. Koubka, Blatná

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM ÚP České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení07.06.2018
Termín podání18.07.2018 13:00
Termín otevírání18.07.2018 13.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne07.06.2018
Číslo jednací: UZSVM/C/10787/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyNakládání s odpady - Lannova tř., České Budějovice

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení31.05.2018
Termín podání21.06.2018 09:00
Termín otevírání21.06.2018 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne31.05.2018
Číslo jednací: UZSVM/S/10734/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyServis, opravy a revize výměníkové stanice na OOP Kolín II.

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení30.05.2018
Termín podání26.06.2018 10:00
Termín otevírání26.06.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne30.05.2018
Číslo jednací: UZSVM/U/8532/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyVýměna 5 ks garážových vrat v sdíle OP Liberec

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení29.05.2018
Termín podání10.07.2018 11:00
Termín otevírání10.07.2018 11.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Nabídky lze podat pouze prostřednictvím NEN.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne29.05.2018
Číslo jednací: UZSVM/U/8728/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyVýměna podlah. krytiny na chodbách a schodištích v objektu sídla odboru OP Liberec

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení25.05.2018
Termín podání26.07.2018 10:00
Termín otevírání26.07.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/6770/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyProj.práce vč. inžen. činn. pro stav. akci Stavební úpravy prostor bývalé kuchyně a zas.míst.

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení14.05.2018
Termín podání10.07.2018 10:00
Termín otevírání10.07.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
POZOR ZMĚNA TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK!!!
Smlouva
Aktualizováno dne30.05.2018