Zákonný dědic se našel po sedmi letech

14.01.2022 - Strakonice

ÚZSVM ve Strakonicích vyřešil případ dědictví, kdy se po sedmi letech od úmrtí muže a téměř čtyřech letech od připadnutí majetku státu, přihlásila se svým dědickým nárokem zákonná dědička.

Jednalo se o majetek, který připadl v roce 2017 ÚZSVM. Ten jej následně prodal. Koncem roku 2020 se na ÚZSVM obrátila zákonná dědička se svým nárokem. Po řádném posouzení žádosti a listin, které doložila, byl její nárok na vydání celého dědictví uznán. Protože byl požadovaný majetek již prodán, byla se zákonnou dědičkou uzavřena dohoda o vydání dědictví v peněžní formě. Dotyčná osoba získala 516 100 korun a musela státu zaplatit za vynaložené náklady 10 000 korun. Důvodem, proč se nepodařilo najít zákonného dědice při řádném projednávání dědictví, byla pravděpodobně v minulosti uskutečněná změna jména a příjmení původního majitele.

Přílohy:foto stavba bydlení.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.