Pátek, 21. února 2020

Díky ÚZSVM se výrazně snížil počet nemovitostí zapsaných na neexistující státní subjekty

26.09.2016 |
Díky ÚZSVM se výrazně snížil počet nemovitostí zapsaných na neexistující státní subjekty
K 1. 7. 2016 bylo na všechny státní subjekty zapsáno 1 579 117 nemovitostí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) za poslední rok snížil počet nemovitostí zapsaných na neexistující nebo zaniklé státní subjekty o 3 347, tedy o 37 %. Se započítáním subjektů v konkurzu nebo likvidaci došlo ke snížení o 4 645 bezprizorních nemovitostí. Zároveň se podařilo o 360 (o téměř 30 %) snížit počet těchto subjektů. ÚZSVM toho dosáhl zejména prověřováním nástupců zaniklých státních podniků, přepisováním nemovitostí zapsaných na zaniklé národní výbory na ÚZSVM a dohledáváním informací týkajících se nedostatečně identifikovaných státních subjektů.
„Skandální a dlouhodobě neřešený stav, kdy ještě před rokem bylo více než 25 tisíc nemovitostí zapsaných na neexistující státní subjekty, jsme začali okamžitě řešit. Výsledkem této naší usilovné a mimořádně časově náročné práce je, že téměř 5 tisíc nemovitostí již bylo přepsáno na správného vlastníka, většinou na náš úřad. Jde o největší očistu katastru nemovitostí od bezprizorního majetku za posledních několik let,“ řekla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
V loňském roce ÚZSVM zpracoval unikátní materiál Mapa majetku státu, který zmapoval veškeré nemovitosti vlastněné státem. Například zjistil, že k 1. 7. 2015 byly v katastru nemovitostí zapsány nemovitosti na 1 381 subjektů neexistujících, nedohledaných nebo v likvidaci.  Po pouhém roce se tento počet snížil na 1 021. Meziročně tak ÚZSVM docílil výrazného snížení počtu těchto subjektů, a to téměř o 30 %.  Na tyto subjekty bylo zapsáno v katastru celkem 20 912 nemovitostí. Oproti loňskému roku, kdy bylo na tyto zaniklé subjekty zapsáno 25 557 nemovitostí, se tento počet podařilo snížit o 4 645, tedy téměř o 20 %. Ve skupině neexistujících nebo zaniklých státních subjektů jsme dosáhli snížení o 3 347, tedy dokonce o 37 %. Počet takových nemovitostí se snížil z 9 176 na 5 829.
 
Na všechny státní subjekty bylo k 1. 7. 2016 zapsáno 1 579 117 nemovitostí, meziročně tak došlo k poklesu o 43 528. Tyto nemovitosti byly zapsány celkem na 1 519 státních subjektů, což je meziročně o 387 méně. Za poklesem stojí zejména snaha ÚZSVM o čištění katastru nemovitostí od zaniklých státních subjektů.
 
Mezi subjekty zapsané v katastru nemovitostí patří například národní výbory, státní statky, zaniklé Správy a údržby silnic, okresní ústavy sociálních služeb, státní rybářství České Budějovice, Československá akademie zemědělských věd – výzkumný ústav lesa a myslivosti nebo národní podniky. Snahou ÚZSVM je odstranit tyto nesprávné zápisy v co nejkratší možné době. Jedná se o odborně i časově náročnou činnost spjatou mj. s prací s historickými spisy v archivech a pozemkových knihách.