Úterý, 18. února 2020

Návrh budoucího uspořádání v okolí metra Letňany prezentovaný v médiích není návrhem ÚZSVM ani státu

19.09.2019 |
Návrh budoucího uspořádání v okolí metra Letňany prezentovaný v médiích není návrhem ÚZSVM ani státu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) upozorňuje, že mediálně prezentovaný i kritizovaný návrh budoucího uspořádání v okolí stanice metra Letňany v žádném případě není návrhem státu, ale pana primátora, Magistrátu hlavního města Prahy a IPR Praha.
Tento návrh magistrátu mimo jiné:
    • neodpovídá platnému územnímu plánu, např. administrativní komplex je navržen v území, které je určeno pro garáže a parkoviště,
    • neodpovídá ani připravovanému metropolitnímu plánu,
    • zasahuje do pozemků, které jsou ve vlastnictví soukromých osob, např. fyzických osob nebo církve,
    • navrhuje umístit stavby na místa, kde se dnes nachází pozemní komunikace,
    • navrhuje výstavbu 1 300 bytů, přestože to územní plán neumožňuje, přestože se v okolí plánuje výstavba bytů pro několik desítek tisíc lidí a přestože je to v rozporu se zájmy obyvatel Letňan, kteří naopak podporují pracovní příležitosti v místě bydliště, což by splňoval právě administrativní komplex.

Na tyto zásadní nedostatky byl pan primátor upozorněn již v dopise ze dne 8. února 2019.

Nákres Magistrátu hlavního města Prahy umisťuje administrativní komplex na plochu mezi komunikace Beladova a Kbelská, kde výstavbu neumožňuje platný územní plán. Pod pozemky vede plynovod, tubus metra, a tudíž je plocha dotčena ochranným pásmem. Některé pozemky jsou ve vlastnictví soukromých subjektů včetně například církve. Tento nákres rovněž předpokládá nákladné přeložení ulice Beladova včetně všech inženýrských sítí.
Také návrh na výstavbu bytů na pozemcích města prezentovaný panem primátorem 17. září 2019 je v rozporu s platným územním plánem, který čistě bytovou výstavbu nepřipouští. Je rovněž v rozporu s přáním obyvatel Letňan, kteří naopak v místní anketě jako jednu z deseti priorit požadovali pracovní příležitosti v místě bydliště, což by státem navrhovaný administrativní komplex splňoval.
Oproti tomu ÚZSVM navrhuje výstavbu administrativního komplexu pouze na pozemcích státu a magistrátu, na kterých výstavbu umožňuje platný územní i navrhovaný metropolitní plán. Rovněž by se budovy vyhnuly ochranným pásmům plynovodu či metra. V případě našeho návrhu by rovněž byly respektovány současné podmínky v lokalitě Letňan, tedy by nedošlo k přeložení ulice Beladova včetně inženýrských sítí. Na rozdíl od návrhu magistrátu ÚZSVM plně respektuje dřívější rozhodnutí zastupitelstva hlavního města Prahy ohledně možností výstavby v této lokalitě dané územním plánem města.
 
Návrh ÚZSVM na umístění administrativního komplexu
 Návrh ÚZSVM n umístěnáí AK.png