Úterý, 18. února 2020

Praha hostila výroční konferenci organizace PuRE-net, ČR byla zvolena do řídícího výboru

17.09.2018 |
Praha hostila výroční konferenci organizace PuRE-net, ČR byla zvolena do řídícího výboru
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) úspěšně uspořádal ve dnech 9. až 12. září 2018 výroční konferenci organizace PuRE-net, která sdružuje evropské instituce, organizace či úřady zabývající se agendou hospodaření s nemovitostmi ve vlastnictví státu, jejich správou, prodejem či výstavbou nových budov. Zástupce České republiky byl rovněž zvolen do řídícího výboru organizace.
​„Jsme rádi, že jsme tuto důležitou konferenci uspořádali na domácí půdě. Sdílení zkušeností v oblasti hospodaření s majetkem státu je mimořádně důležité a pro všechny prospěšné. Informace od mezinárodních partnerů využijeme v naší činnosti a zároveň i my nabízíme naši dobrou praxi evropským partnerům,“ prohlásila generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu, která měla na konferenci úvodní slovo.  
 
Hlavní téma letošní konference bylo "Transakce a převody státem vlastněných nemovitostí." Pozvání na čtyřdenní konferenci v Praze přijalo padesát dva účastníků z celkem sedmnácti evropských zemí a z Kanady. ÚZSVM reprezentovali čtyři zástupci. V rámci kulatých stolů a skupinových diskuzí se účastníci vzájemně seznámili s různorodou problematikou jednotlivých institucí a agentur a měli příležitost podělit se o cenné zkušenosti. Mezi stěžejní témata velmi aktivní a živé debaty patřily zejména: Centralizace vlastnictví státního majetku, efektivní způsob správy a prodeje státního majetku, digitalizace a nové IT řešení při správě státního nemovitého majetku, budování nových vládních komplexů a aplikace ABW  – "Activity Based Workplace Design“ neboli výstavba moderního pracovního prostředí tvořeného segmenty pro různé pracovní aktivity a potřeby.
 
Hosté konference se také seznámili s nejnovějšími výsledky interního průzkumu mezi členy PuRE-netu a celosvětové obdoby TWN (The Workplace Network), který je každoročně vypracováván již od roku 2011 a tímto poskytuje jedinečný přehled o tom, jak se vyvíjí role a agenda jednotlivých národních organizací, jež spravují státní a veřejný majetek.
 
V závěru konference proběhlo i zasedání řídícího výboru a členů PuRE-net pod vedením úřadujícího prezidenta organizace Haralda Nikolaisena, ředitele norského Statsbygg. Součástí zasedání bylo schválení rozpočtu i volba tří nových členů řídícího výboru. V tomto výboru bude mít po malé přestávce opět hlas také Česká republika prostřednictvím zástupce analytického oddělení ÚZSVM Bc. Lenky Polanské. Ta byla zvolena členkou na standardní dvouleté funkční období. 
 
PuRE-net sdružuje evropské instituce, organizace či úřady zabývající se agendou hospodaření s nemovitostmi ve vlastnictví státu, jejich správou, prodejem či výstavbou nových budov. Sdružení vzniklo v roce 2007 a jedním ze zakládajících členů je ÚZSVM. Členy sdružení PuRE-net jsou státní organizace z Rakouska, Belgie, Chorvatska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Islandu, Irska, Lotyšska, Litvy, Norska, Slovenska, Španělska, Švédska, Nizozemska, Turecka a z Velké Británie.